Novinky

Rychletuhnoucí sádrová hmota G400

14.06.2017
Vážení zákazníci, došlo k rozšíření portofolia sádrových hmot.
Představujeme Vám výrobek Rychletuhnoucí sádrová hmota G400. Je to suchá maltová směs připravená k přímému použití pro vytvoření špalet a lokálních oprav o tl. 2 až 60 mm v jedné vrstvě. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Začátek tuhnutí již po 2 hodinách.
 
Použití:
  • Pro opravu ostění po výměně oken, pro rychlou opravu ostění po starých tapetách či obkladech.
  • Vhodná do všech vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen, kde vzdušná vlhkost nepřekračuje 70 %.
  • Pro ruční nanesení na cihelné zdivo, pórobeton, beton, vyzrálé vápeno-cementové, cementové a sádrové hmoty, sádrokartonové desky, hrubé omítkové podklady, apod.
 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být pevný, čistý, nepromrzlý, suchý, zbavený prachu bez volných částic, mastnot a oleje. Z betonových povrchů odstraňte veškeré případné výkvěty a odformovací prostředky. Podklad nevlhčete, ale opatřete vhodnou penetrací. Na veškeré vyzrálé minerální podkladní omítky (vápenocementové, cementové, sádrové) nebo sádrokartonové desky aplikujte neředěný Penetrační nátěr S2802A. Na pórobetonové tvárnice, cihly a vápenopískové cihly aplikujte Penetrační nátěr S2802A ředěný s vodou 1:1 nebo Příměs do stavebních směsí S2802A ředěnou s vodou 1:6. Kovové prvky podkladu natřete antikorozním přípravkem. Nesavé podklady s vysokou hustotou a beton natřete přípravkem Hloubková penetrace NANO Den Braven. Sprašné nebo povrchově křídující omítky očistěte a opatřete Penetračním a spojovacím nátěrem, nebo Hloubkovou penetrací NANO Den Braven. Staré nátěry (hlinkové nebo nedostatečně savé) a štuky vždy odstraňte na soudržný podklad, očistěte a natřete Penetračním nátěrem S2802A nebo Hloubkovou penetrací NANO Den Braven.
 
Zpracování: 
Obsah pytle zlehka vsypte do nádoby v poměru 0,4 litrů pitné vody na 1 kg směsi a promíchejte míchadlem do hladké pastovité konzistence bez hrudek. Tloušťka nanesené vrstvy by měla činit 2 – 60 mm při lokálních opravách.
 
Stahování a vyrovnávání: 
Nahozenou sádrovou hmotu stahujte ihned po nahození pomocí hliníkové latě. Při omítání nepříliš rovných zdí, zejména cihlových, je rozhodující pro zajištění správné plochy provedení základní vyrovnávací omítky. Při vyrovnávání velkých nerovností se doporučuje používat hliníkovou lať. Lokální nerovnosti a prohloubení vyrovnejte rovněž hmotou a následně plochu vyrovnejte pomocí latě.
 
Vlhčení a filcování: 
Po částečném zatuhnutí hmoty (začátek tuhnutí po cca 90 - 160 minutách od připravení sádrové hmoty) zvlhčete celou plochu hmoty vodou a následně ji filcujte pomocí houbového hladítka. Filcovat je třeba do okamžiku vzniku sádrového roztoku na povrchu hmoty. Po vzniku roztoku je třeba zahájit tzv. vyhlazování. Vyhlazování provádějte pomocí kovového hladítka šířky cca 40 cm až do dosažení ideálně hladké plochy. Vždy je nutné používat čisté nářadí a nádoby, jakékoli nečistoty mohou ovlivnit výsledné vlastnosti hmoty. Tuhnoucí materiál již nerozmíchávejte. Teplota vzduchu, podkladu a malty nesmí v průběhu zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Pozor! Uvedené časy jsou pouze orientační, vždy závisí na druhu podkladu, teplotě při zpracování a na vrstvě hmoty.
 
Pokyny po dokončení: 
Hmotu v interiéru při aplikaci vždy chraňte před průvanem, přímým slunečním zářením a dodržujte teplotní podmínky.
 
Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.