Na této stránce naleznete dokumentaci Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech.
  • Uvedené dokumenty jsou plně dostačující pro případné kontroly orgánů Obchodní inspekce ČOI.
  • Prohlášení o vlastnostech jsou umístěny stejně jako bezpečnostní a technické listy na stránce s konkrétním výrobkem. Na této straně jsou pouze prohlášení o vlastnostech k produktům, které nejsou jinak na webu publikovány a nejsou v katalogu (řada SILVER LINE, GREEN LINE).
  • Prohlášení o vlastnostech - automaticky generovaný výpis dokumentů uložených na stránkách s produkty najdete zde.
  • Vysvětlivky k pojmům DoP a CE najdete zde.
  • Pro hledání na této stránce použijte klávesy Ctrl + F
  • Pokud nemůžete najít nějaký dokument, pište na e-mail: technik@denbraven.cz

Protipožární program
Protipožární program - certifikáty ke stažení (komplet) - 18 MB (zip)
Protipožární program - manuály ke stažení (komplet) - 46 MB (zip)


ETICS - Evropské technické posouzení ETA
Evropské technické posouzení ETA 15_0074 - Den Braven THERM MINERAL
PDF (9 MB)
Evropské technické posouzení ETA 15_0073 - Den Braven THERM STYRO
PDF (7.3 MB)

ETICS - Prohlášení o vlastnostech dle Nařízení EP a Rady EU č.305/2011 - DoP
04-092-15 DoP_DBas - ETICS Therm MINERAL
PDF (364.4 kB)
04-093-15 DoP_DBas - ETICS Therm STYRO
PDF (373.3 kB)

Prohlášení o shodě dle NV 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. ( stanovení technických požadavků )
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Bitumenové lepicí a vyrovnávací tmely (DenBit)
PDF (154 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Bitumenové tmely
PDF (159.9 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Butylové tmely
PDF (158.4 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Akrylové tmely
PDF (159 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Střešní tmely
PDF (150.3 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Polyuretanové tmely
PDF (150.8 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Silikonové tmely
PDF (152.5 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Polyuretanové pěny - RL, SL, Dis, GRL
PDF (157.1 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Disperzní tmely pro lepení stavebních materiálů a podlahovin
PDF (152.8 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Lepidla pro lepení podlahovin (PU, MS polymery)
PDF (162.5 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Rozpouštědlové tmely pro lepení stavebních materiálů a podlahovin
PDF (161.8 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Jednosložkové disperzní hydroizolace
PDF (99.9 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Hydroizolační hmoty pro střechy (DenBit)
PDF (117.9 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Hydroizolační hmoty spodní stavby (DenBit)
PDF (154.2 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Penetrační nátěry
PDF (162.2 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Těsnicí pásy pro vyplnění trhlin a spár (ARS 1)
PDF (100.6 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Těsnicí pásy pro vyplnění trhlin a spár (ARS 2)
PDF (100.3 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Těsnící pásky pro překrytí spár - butylové a bitumen Aluband
PDF (150.7 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Těsnící pásky pro překrytí spár - kaučuk
PDF (170 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Těsnicí pásky pro překrytí spár - PE
PDF (149.9 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Impregnační a ochranné nátěry
PDF (152.7 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Balkóny
PDF (154.2 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - MS polymery
PDF (158.1 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Ochranné nátěry na dřevo
PDF (177 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Výstražné fólie
PDF (100.6 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Silniční program - Studená obalovaná asfaltová směs DenBit RB
PDF (92.8 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Silniční program - Studená obalovaná asfaltová směs DenBit RV
PDF (92.5 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Těsnicí pásky pro překrytí spár - ostatní, flexi těsnicí okenní pásy
PDF (156.1 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - PERFECT STONE (kamenný koberec, mramorový koberec)
PDF (139.1 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Turbo šrouby - plochá hlava
PDF (94.3 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Kotevní šroub pro nosné stavební konstrukce
PDF (93.1 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Vnitřní nátěrové hmoty
PDF (91.6 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Provzdušňovací přísady
PDF (158.7 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Fasádní lepidla a stěrky
PDF (164.8 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Nátěrové hmoty
PDF (161.4 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Střešní fixační pásky
pdf (91.9 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Střešní doplňky - Hřebenové pásy
PDF (96.1 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Střešní doplňky - Větrací prvky z plastu
PDF (96.2 kB)
Prohlášení o shodě - skupina výrobků - Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky minerálních podkladů - Impregnace zdiva PRIME
PDF (161.5 kB)

Prohlášení o vlastnostech dle Nařízení EP a Rady EU č.305/2011 - DoP - Geotextilie
08-036-17 DoP_DBas - Geotextilie DB EXTRA 300
PDF (142.7 kB)
08-037-17 DoP_DBas - Geotextilie DB EXTRA 400
PDF (142.7 kB)
11-46-17 DoP_DBas - Geotextilie STANDARD 500
PDF (142.9 kB)

Prohlášení o vlastnostech dle Nařízení EP a Rady EU č.305/2011 - DoP - MS polymery
001-24-3013a-14 DoP_DBas - MS SEALER 302 - stavební a konstrukční MS polymer (fasádní prvky)
PDF (61.5 kB)
001-24-3013c-14 DoP_DBas - MS SEALER 302 - stavební a konstrukční MS polymer (sanitární spoje)
PDF (62.9 kB)
001-24-3014a-14 DoP_DBas - Hybriseal 2PS transparent (tmel pro fasádní prvky)
PDF (130.2 kB)
001-24-3015a-14 DoP_DBas - Hybriseal 2PS (tmel pro fasádní prvky)
PDF (130.7 kB)
001-24-3015b-14 DoP_DBas - Hybriseal 2PS (tmel pro zasklívání)
PDF (128.9 kB)
001-24-3015c-14 DoP_DBas - Hybriseal 2PS (tmel pro sanitární spoje)
PDF (133.9 kB)

Prohlášení o vlastnostech dle Nařízení EP a Rady EU č.305/2011 - DoP - Tmely akrylové
001_04-1001-14 DoP_DBas - Akrylový tmel SILVER LINE
PDF (122.3 kB)
001_04-1061-14 DoP_DBas - Akrylový štukový tmel SILVER LINE
PDF (174.2 kB)
001_04-1041-14 DoP_DBas - Akrylový tmel GREEN LINE
PDF (122.3 kB)

Prohlášení o vlastnostech dle Nařízení EP a Rady EU č.305/2011 - DoP - Tmely silikonové
001_4-3029a-14 DoP_DBas - Sanitární silikon SILVER LINE (fasádní prvky)
PDF (130.5 kB)
001_4-3029b-14 DoP_DBas - Sanitární silikon SILVER LINE (zasklívání)
PDF (161.3 kB)
001_4-3029c-14 DoP_DBas - Sanitární silikon SILVER LINE (sanitární spoje)
PDF (167.4 kB)
001_4-3034a-14 DoP_DBas - 100% silikon SILVER LINE (fasádní prvky)
PDF (163.6 kB)
001_4-3034b-14 DoP_DBas - 100% silikon SILVER LINE (zasklívání)
PDF (161.3 kB)
001_4-3034c-14 DoP_DBas - 100% silikon SILVER LINE (sanitární spoje)
PDF (167.4 kB)
001_4-3131a-14 DoP_DBas - Neutrální silikon OXIM SILVER LINE (fasádní prvky)
PDF (61.1 kB)
001_4-3131b-14 DoP_DBas - Neutrální silikon OXIM SILVER LINE (zasklívání)
PDF (61.4 kB)
001_4-3033a-14 DoP_DBas - Univerzální silikon SILVER LINE (fasádní prvky)
PDF (163.6 kB)
001_4-3033b-14 DoP_DBas - Univerzální silikon SILVER LINE (zasklívání)
PDF (161.3 kB)
001_4-3051a-14 DoP_DBas - Sanitární silikon GREEN LINE (fasádní prvky)
PDF (163.6 kB)
001_4-3051b-14 DoP_DBas - Sanitární silikon GREEN LINE (zasklívání)
PDF (161.3 kB)
001_4-3051c-14 DoP_DBas - Sanitární silikon GREEN LINE (sanitární spoje)
PDF (167.4 kB)
001_4-3052a-14 DoP_DBas - Univerzální silikon GREEN LINE (fasádní prvky)
PDF (163.6 kB)
001_4-3052b-14 DoP_DBas - Univerzální silikon GREEN LINE (zasklívání)
PDF (161.3 kB)