Rady a Tipy

Opravy betonu a betonových konstrukcí

Betony jsou téměř věčné materiály, ale za určitých podmínek. Je zapotřebí zajistit, aby měly správné podmínky pro tuhnutí, vyzrání, tvrdnutí, aby byly při jejich výrobě použity kvalitní komponenty. Betony však zejména vlivem chemických procesů, především solí, postupně degradují a dochází k pomalé a nenávratné destrukci. 

Poškozený beton pozná každý, konstrukce vyžaduje opravu, na povrchu vykazuje známky poškození v podobě udlupujících se vrstev nebo drolícího se materiálu. Povrchy se pak nejen drolí, ale také praskají v závislosti na stupni poškození, dále vlivem různého zatížení. Beton flekatí, vznikají v něm kaverny a beton postupně zvětrává a na jeho povrchu probíhá eroze. Tento proces je pomalý, ale stálý a můžeme jej přerušit jedině vhodnou sanací betonových konstrukcí.

Z portfolia produktů společnosti Den Braven je možné použít pro sanace tyto odzkoušené produkty v následující skladbě:

Na uvedených odkazech najdete samostatné stránky s těmito produkty, kde jsou informace o balení výrobků a také technická dokumentace ke stažení.
Pro případ požadavku na jemnější materiál, než je Výplňová opravná stěrka na beton QUARTZ VÝPLŇ je možné použít výrobek s jemnými plnivy, kterým je Finální opravná stěrka na beton QUARTZ FINAL.
 
   
 
Na schématech níže si můžete prohlédnout návrhy řešení oprav povrchů betonových ploch.
Tyto schémata představují typická poškození atmosférickými vlivy v kombinaci s roztoky solí rozmrazovacích prostředků.
 
Před samotnou sanací je nutné beton důkladně očistit, zbavit jej volných částí, drolícího se materiálu, případně odmastit znečištěné plochy. Při čištění postupujeme až na zdravý beton. Pokud se použije pro čištění i vysokotlaký vodní čistič, je nutné před dalšími úpravami nechat beton vyschnout. Staré betony zbytečně nebrousíme, jelikož na hrubý povrch lépe přilnou následné opravné vrstvy. Na suchý a čistý beton se následně aplikuje Hloubková penetrace, pokud by došlo k obnažení armovacích prvků, tak se tyto zbaví případné rzi, odmastí, opatří antikorozním nátěrem a Adhezním můstkem. Chybějící části betonu se doplní za použití výrobku Výplňová opravná stěrka na beton QUARTZ VÝPLŇ, která umožňuje nanášet materiál v aplikační tloušťce od 5mm do 50 mm nebo v případě požadavku na jemnější povrchy použít výrobek Finální opravná stěrka na beton QUARTZ FINAL
Celá opravovaná plocha se po použití opravných cementových materiálů opět napenetruje a následně se opatří koncovým nátěrem, kterým je Ochranná barva PROFI FLEX na železobetonové konstrukce.
Doporučená ochranná barva má vyšší difúzní odpor proti průniku COx, NOx a dalších exhalátových sloučenin, které spolu s vodou snižují pH betonu a zapřičiňují tak jeho karbonataci, ztrátu pevnosti, ale také korozi armatur a tím dochází k destrukci konstrukcí. Tento ochranný nátěr na beton vyniká odolností vůči UV záření a klimatickým podmínkám. Nátěr je extrémně pružný s dlouhou životností. Umožňuje prostup vodních par, ale brání prostupu oxidu uhličitého a chloridových iontů. Nátěr vyniká svou odolností vůči rozmrazovacím látkám, dále je odolný vůči vodě a alkalickému prostředí.
Koncový nátěr nejen chrání plochy proti chemickým látkám a klimatickým podmínkám, ale propůjčí renovovaným plochám nový luxusní vzhled s dlouhou živostností. Je zde tedy i významné estetické hledisko.
 

Oprava poškozené betonové konstrukce mostního tělesa


 

1. Očištěný (popř. odmaštěný) poškozený povrch
2. Hloubková penetrace 1. vrstva pod Výplňovou opravnou stěrku
3. Výplňová opravná stěrka na beton QUARTZ VÝPLŇ
4. Hloubková penetrace 2. vrstva pod Ochrannou barvu PROFI FLEX
5. Ochranná barva PROFI FLEX na železobetonové konstrukce
 

 
Oprava poškozené betonové konstrukce propustku silničního tělesa
 

1. Očištěný (popř. odmaštěný) poškozený povrch
2. Hloubková penetrace 1. vrstva pod Výplňovou opravnou stěrku
3. Výplňová opravná stěrka na beton QUARTZ VÝPLŇ
4. Hloubková penetrace 2. vrstva pod Ochrannou barvu PROFI FLEX
5. Ochranná barva PROFI FLEX na železobetonové konstrukce


Oprava poškozené plochy betonové plotové zídky

1. Očištěný (popř. odmaštěný) poškozený povrch
2. Hloubková penetrace 1. vrstva pod Výplňovou opravnou stěrku
3. Výplňová opravná stěrka na beton QUARTZ VÝPLŇ
4. Hloubková penetrace 2. vrstva pod Ochrannou barvu PROFI FLEX
5. Ochranná barva PROFI FLEX na železobetonové konstrukce
 

Oprava poškozené betonové konstrukce opěrné silniční zdi

1. Očištěný (popř. odmaštěný) poškozený povrch
2. Hloubková penetrace 1. vrstva pod Výplňovou opravnou stěrku
3. Výplňová opravná stěrka na beton QUARTZ VÝPLŇ
4. Hloubková penetrace 2. vrstva pod Ochrannou barvu PROFI FLEX
5. Ochranná barva PROFI FLEX na železobetonové konstrukce
 

 

 

 

 

 

NahoruKe stažení