Den dětí 2022

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1.6.2022 do 8.6.2022 9:00 hod. Komentáře do soutěže mimo tuto dobu nebudou zahrnuty při náhodném výběru výherců.

Jak může výherní balíček soutěžící získat?

  • Přihlásí se na svůj osobní profil na sociální síti Facebook.
  • Pod svým osobním profilem soutěžící vloží formou komentáře svoji soutěžní odpověď. Znění soutěže: „Vložte nám do komentáře obrázek vysněného pokojíčku dítěte.“
  • Každý soutěžící může vložit pouze jednu soutěžní odpověď.

8.6.2022 vybereme náhodně 3 výherce.

Pořadatel: Den Braven Czech and Slovak a.s., 793 91, Úvalno 353, IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072.
Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Výherci získají stavebnici LEGO Classic (11008).

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Výherci výhry budou oznámeni na Facebook stránce Den Braven.cz v komentáři pod soutěžním příspěvkem. Výherce bude vyzván, aby oznámil korespondenční adresu do zprávy nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výherce. V případě, že výherce nezašle svoji adresu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhra bude zaslána výherci nejpozději do 15 dnů od oznámení výherce soutěže na Facebooku na adresu oznámenou výhercem v rámci České republiky balíkem.

Výhry z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani na jiné soutěžící.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s jejím uspořádáním a to včetně jejího přerušení, zrušení nebo úpravy jejích pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/denbraven.cz.

V ostatních bodech se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoliv obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem k okamžitému vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji a nijak s ní nesouvisí.