Mikulášská soutěž 2022

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 28.11.2022 do 5.12.2022 12:00 hod. Komentáře do soutěže mimo tuto dobu nebudou zahrnuty při náhodném výběru výherců.

Jak může výherní balíček soutěžící získat?

  • Přihlásí se na svůj osobní profil na sociální síti Facebook.
  • Pod svým osobním profilem soutěžící vloží formou komentáře svoji soutěžní odpověď. Znění soutěže: „Napište nám do komentáře, jakou básničku říkáte Mikulášovi.“
  • Každý soutěžící může vložit pouze jednu soutěžní odpověď.

5.12.2022 vybereme náhodně 3 výherce.

Pořadatel: Den Braven Czech and Slovak a.s., 793 91, Úvalno 353, IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072.
Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Výherci získají vánoční kolekci s překvapením.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Výherci výhry budou oznámeni na Facebook stránce Den Braven.cz v komentáři pod soutěžním příspěvkem. Výherce bude vyzván, aby oznámil korespondenční adresu do zprávy nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výherce. V případě, že výherce nezašle svoji adresu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhra bude zaslána výherci nejpozději do 15 dnů od oznámení výherce soutěže na Facebooku na adresu oznámenou výhercem v rámci České republiky balíkem.

Výhry z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani na jiné soutěžící.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s jejím uspořádáním a to včetně jejího přerušení, zrušení nebo úpravy jejích pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/denbraven.cz.

V ostatních bodech se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoliv obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem k okamžitému vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji a nijak s ní nesouvisí.