Zateplovací systém

ETICS STYRO-PUR

Vnější zateplovací systém s dobrou paropropustností a prodyšností, kde je jako izolant použit polystyren. Zateplovací systém ETICS prodlužuje životnost celé fasády a šetří peníze v nákladech na vytápění. Splňuje certifikaci ETA-15/0073 11/12/2023.

Skladba systému

1. Lepicí hmota2. Izolant - EPS polystyren3. Hmoždinky4. Výztužná síť5. Stěrková hmota6. Penetrace7. Fasádní omítka

Produktové portfolio ETICS STYRO-PUR