Toto je náš příběh

Na počátku každého projektu nebo vzniku firmy je touha. Touha prorazit a uspět ve “velkém světě”. Když se k tomu přidá houževnatost při realizaci snů a tým zapálených lidí, máte šanci uspět.

Náš příběh - Den Braven

06/1999

Den Braven kupuje výrobu Chemických závodů Sokolov zabývající se produkcí a vývojem disperzních elastických fasádních tmelů pod označením DISTYK S-T1 / S-T5. Zároveň se stává vlastníkem ochranné známky DISTYK.

09/2008

Pronájem sokolovského areálu výrobní společnosti zajišťující pro Den Braven stávající produktové portfolio tmelů, nátěrů, penetrací a disperzních příměsí.

06/2009

Den Braven se stává nezávislým nad původním vlastníkem Den Braven Sealants.

06/2011

Myšlenka na vybudování vlastního výrobního závodu.

09/2011

Hledání vhodné lokality pro umístění výrobního závodu.

01/2012

Nákup vybraného areálu v Přerově na ulici Kojetínská.

03/2013

Zahájení rekonstrukce stávajícího objektu.

07/2013

Montáž technologických zařízení.

10/2013

Zahájení výroby cementových lepidel, samonivelačních hmot, malt a fasádních stěrek balených v pytlích.

07/2015

Kapacitní rozšíření, tzv. etapa dvě. Montáž skladovací haly.

09/2015

Rozšíření o další technologické linky a zařízení.

11/2015

Dokončení druhé etapy rozvoje. Nová, plně automatizovaná linka na suché hmoty.

12/2015

Oficiální slavnostní otevření za účasti našich významných obchodních partnerů.

02/2016

Automatizovaná linka na tekuté penetrace a příměsi.

08/2017

Rozšíření administrativních prostor, zasedací místnosti a laboratoří.

12/2017

Start další etapy rozšíření o nové skladovací prostory a plně robotizované technologické linky na výrobu a plnění tmelů a lepidel.

12/2018

Spuštění automatických plnicích linek kartuše a pro kbelíky tmelů, lepidel a hydroizolací.

01/2019

Den Braven Production – Přerov 2019.

09/2019

Letecký pohled na výrobní areál v Přerově.

12/2020

Další rozšíření výrobního závodu v Přerově o novou halu na výrobu epoxidových penetrací, nátěrů a stěrek, které prodáváme pod značkou EPOXIN.

12/2023

Dokončení výstavby nové výškové administrativní budovy včetně zázemí a nových laboratoří vývojového centra.