Den Braven Katalog Penetrace Adhezní můstek nátěr

Adhezní můstek nátěr

Přidat do oblíbených
již od 125,84  s DPH

Adhezní můstek je jednosložkový bez rozpouštědlový bílý nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami a omítkami atd. L ze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Výborný pod malířské barvy, pro dosažení jemného štukového efektu.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Adhezní můstek je jednosložkový bez rozpouštědlový bílý nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami a omítkami atd. L ze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Výborný pod malířské barvy, pro dosažení jemného štukového efektu.

Charakteristika

  • jemnozrnný
  • bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
  • velice nízká sedimentace
  • odolný povětrnostním vlivům
  • vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám
  • zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy
  • spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev materiálů

Použití

Adhezní vysoce přilnavý můstek pro interiéry, exteriéry, savé i nesavé podklady, zpevnění starých i nových povrchů. Určený na nekonstrukční a pohledové betony, cihelné zdivo, vyzrálé vápenocementové omítky, umakart, skleněné tapety, dřevěné/papírové/sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, obklady a dlažby, na nestabilní podklady pod stavení lepidla, samonivelační hmoty, Tekutou lepenku aj. Vyhovuje EN 1504-2:2006, jako nátěr pro zvýšení odporu.

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloHmotnostObalBarvaPočet kusů v kartonuPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
57240Q1 kgkelímekbílá12 ks324 ks8595100160560
104,00  bez DPH
125,84  s DPH
57242Q5 kgkbelíkbílávolně100 ks8595100160577
440,00  bez DPH
532,40  s DPH