BetonKontakt

Přidat do oblíbených
již od 452,54  s DPH

Nátěr neobsahující rozpouštědla. Vytváří separační kotvicí nátěr následných vrstev. Určený k vnitřnímu a venkovnímu použití pro zpevnění kritických podkladů, odolný proti alkáliím, difúzní a povětrnostně stálý. Pro přípravu betonových povrchů před nanášením sádrových hmot např. sádrové omítky, stěrky, ale i sádrové nivelační hmoty. Ředí se v poměru maximálně 1:5. Spotřeba 0,2 kg/m2, vydatnost 4-7 m2 z 1 kg. Doba schnutí nátěru je cca 10 hodin.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Nátěr neobsahující rozpouštědla. Vytváří separační kotvicí nátěr následných vrstev. Určený k vnitřnímu a venkovnímu použití pro zpevnění kritických podkladů, odolný proti alkáliím, difúzní a povětrnostně stálý. Pro přípravu betonových povrchů před nanášením sádrových hmot např. sádrové omítky, stěrky, ale i sádrové nivelační hmoty. Ředí se v poměru maximálně 1:5. Spotřeba 0,2 kg/m2, vydatnost 4-7 m2 z 1 kg. Doba schnutí nátěru je cca 10 hodin.

Charakteristika

  • bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
  • velice nízká sedimentace křemičitého písku
  • vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám
  • zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy
  • spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev materiálů

Použití

Zpevňující nátěr na staré a nové betonové podklady, jako např. leštěný beton, železobeton, prefabrikáty apod. Stěny, podlahy, stropy. Pro přípravu betonových povrchů, před nanášením sádrových hmot např. sádrové omítky, stěrky, ale i sádrové nivelační hmoty.

Identifikace nebezpečnosti

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Ošetřený předmět biocidem, na konzervaci směsi: obsahuje reakční směs z: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu a 2-methyl-2H isothiazol-3-on (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol3-on, Bronopol (INN).

EUH208 Obsahuje reakční směs z: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [ES 247-500-7] a 2-methyl-2H isothiazol-3-on [ES 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloHmotnostObalBarvaPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
57365Q5 kgkbelíkmodrá72 ks8595100162014
374,00  bez DPH
452,54  s DPH
57367Q13 kgkbelíkmodrá33 ks8595100162021
949,00  bez DPH
1 148,29  s DPH