Extra silné vlhčené ubrousky

Přidat do oblíbených
již od 315,81  s DPH

Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástrojů nebo potřísněných povrchů. Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů, max. do 24 hodin po aplikaci.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástrojů nebo potřísněných povrchů. Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů, max. do 24 hodin po aplikaci.

Charakteristika

  • okamžitě a snadno použitelné
  • vysoká čistící účinnost s osvěžujícím efektem

Použití

  • čištění podkladů od nevytvrzených tmelů – silikonu, polyuretanu, butylu, pryžových, kaučukových, disperzních, cementových a epoxidových lepidel
  • odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu
  • čištění mastnot, olejů, mazadel, nátěrů na bázi olejů, nebo vody (před zaschnutím)
  • čištění inkoustů, zašlé špíny a prachu
  • osvěžuje a čistí staré laky, nátěry a tmely
  • určené pro domácí, dílny, kanceláře, průmyslové strojírenské provozy, autoopravny

Identifikace nebezpečnosti

Extra silné vlhčené ubrousky

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P501 - Odstraňte obsah/obal ...
P337/313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Složení:(R)-p-mentha-1,8-dien, isopropanol, C9-11-alkylalkoholy, ethoxylované

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
B9012DEU80 ksdózabílá6 ks8595100163523
261,00  bez DPH
315,81  s DPH
Není skladem