Den Braven Katalog Penetrace Penetrační a spojovací nátěr

Penetrační a spojovací nátěr

Přidat do oblíbených
již od 68,97  s DPH

Pro penetrační a kotvící nátěry pod cementová lepidla, samonivelační hmoty, Tekutou lepenku 2K, reprofilační malty a výplňové stěrky apod. Odpařením vody se vytvoří pružný a slabě lepivý film nerozpustný ve vodě. Zpevňuje a zvyšuje přilnavost na savé podklady. Ředí se v poměru maximálně 1:10 (penetrace : voda). Spotřeba 0,25 l/m2, vydatnost 4-8 m2 z litru. Doba schnutí nátěru je cca 2 až 4 hodiny.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Pro penetrační a kotvící nátěry pod cementová lepidla, samonivelační hmoty, Tekutou lepenku 2K, reprofilační malty a výplňové stěrky apod. Odpařením vody se vytvoří pružný a slabě lepivý film nerozpustný ve vodě. Zpevňuje a zvyšuje přilnavost na savé podklady. Ředí se v poměru maximálně 1:10 (penetrace : voda). Spotřeba 0,25 l/m2, vydatnost 4-8 m2 z litru. Doba schnutí nátěru je cca 2 až 4 hodiny.

Charakteristika

  • po vytvrzení nerozpustný ve vodě
  • penetrační – zvyšuje přídržnost následných vrstev k podkladu
  • spojovací – sjednocuje savost a zpevňuje podklad

Použití

  • pod stavení lepidla na obklady a dlažbu QUARTZ, opravnou stěrku na beton, samonivelační hmoty, Tekutou lepenku, atd.
  • na nekonstrukční beton, cihelné zdivo, vápenocementové interiérové i exteriérové omítky

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
57400Q1 lláhevmléčně bílá12 ks480 ks8595100111609
57,00  bez DPH
68,97  s DPH
57401Q5 lkanystrmléčně bílávolně96 ks8595100111616
239,00  bez DPH
289,19  s DPH