Den Braven Katalog produktů Penetrace Penetrační nátěr PRIMER METAL
Novinka

Penetrační nátěr PRIMER METAL

Přidat do oblíbených
již od 1 232,99  s DPH

Penetrační nátěr PRIMER METAL je jednosložkový základní nátěr na vodní bázi. Jedná se o základní nátěr pod polyuretanovou hydroizolaci PURSEAL. Penetrace slouží k natření neporézních a nesavých ploch, jako jsou kovy, nerezové plechy, pozinkované povrchy, hliník nebo třeba sklo.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Penetrační nátěr PRIMER METAL je jednosložkový základní nátěr na vodní bázi. Jedná se o základní nátěr pod polyuretanovou hydroizolaci PURSEAL. Penetrace slouží k natření neporézních a nesavých ploch, jako jsou kovy, nerezové plechy, pozinkované povrchy, hliník nebo třeba sklo.

Spotřeba

  • 0,075 l/m2

Charakteristika

  • na nesavé podklady
  • neobsahuje rozpouštědla
  • rychleschnoucí

Použití

  • nerez, pozink, hliník, sklo, apod.

Identifikace nebezpečnosti

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě.

EUH208 Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
57510DBX3 lkbelíksvětle modrá105 ks8595728333216
1 019,00  bez DPH
1 232,99  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny