Lepení vinylu a PVC na beton

S POUŽITÍM PRODUKTŮ: PENETRACE S2802A – PRO 7600

Výše zmíněný text je pouze informativní. Veškeré pokyny naleznete v každém jednotlivém produktu, kde jsou umístěny technické a bezpečnostní listy, ve kterých najdete všechny podrobné informace.