Den Braven Katalog produktů Penetrace S2802A Penetrace stavebních podkladů

S2802A Penetrace stavebních podkladů

Přidat do oblíbených
již od 71,39  s DPH

Jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný film. Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev. Používá se pro penetrační nátěry pod jádrové a finální omítky, fasádní a interiérové malby. Dále pro zvýšení přilnavosti stavebních lepidel, samonivelačních hmot apod.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný film. Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev. Používá se pro penetrační nátěry pod jádrové a finální omítky, fasádní a interiérové malby. Dále pro zvýšení přilnavosti stavebních lepidel, samonivelačních hmot apod. Ředí se v poměru 1:2 až 1:15 s vodou. Vydatnost > 40 m2/kg (při ředění 1:15).

Charakteristika

  • po vytvrzení, ve vodě nerozpustná
  • zvyšuje přilnavost následných vrstev
  • sjednocuje savost a zpevňuje podklad
  • difúzně otevřená

Použití

  • penetrační a kotvící nátěry pod fasádní nátěrové hmoty
  • penetrační nátěry nových stěn z cihelného zdiva a jiných minerálních podkladů před nanášením omítek
  • penetrační nátěry nových i starých omítek (vápenné, sádrové štukové apod.) a na sádrokartony před malířskými nátěry
  • penetrační nátěry anhydritových podkladů

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
CH020221 kgláhevmléčně bílá12 ks480 ks8595100124296
59,00  bez DPH
71,39  s DPH
Není skladem
CH0202223 kgkanystrmléčně bílá12 ks108 ks8595100146908
158,00  bez DPH
191,18  s DPH
Není skladem
CH020245 kgkanystrmléčně bílávolně96 ks8595100124319
249,00  bez DPH
301,29  s DPH
Není skladem
CH0202510 kgkanystrmléčně bílávolně12 ks8595100124326
469,00  bez DPH
567,49  s DPH
Není skladem