Akrylový štukový tmel

Přidat do oblíbených
již od 129,47  s DPH

Pro tmelení prasklin a spár v interiéru i exteriéru, speciálně pro materiály, které jsou upraveny štukovou vrstvou. Pro štukové omítky, pohledový beton, polystyren podhledových kazet a spár mezi schodištěm a zdivem atd. Tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem s požadavkem štukového efektu. Obsahuje bílý křemičitý písek.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Pro tmelení prasklin a spár v interiéru i exteriéru, speciálně pro materiály, které jsou upraveny štukovou vrstvou. Pro štukové omítky, pohledový beton, polystyren podhledových kazet a spár mezi schodištěm a zdivem atd. Tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem s požadavkem štukového efektu. Obsahuje bílý křemičitý písek.

Charakteristika

  • bez rozpouštědel
  • antikorozní a mrazuvzdorný
  • vysoká přilnavost na polystyren, omítky, cihlové zdi nebo beton
  • velmi lehko se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními fasádními barvami

Použití

  • pro interiéry i exteriéry
  • opravy trhlin a prasklin ve štukové omítce, zdivu nebo betonu
  • tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem s požadavkem štukového efektu
  • tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdivem

Identifikace nebezpečnosti

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH212 Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

Ošetřený výrobek. Obsahuje CMIT/MIT (3:1) konzervant pro produkty v průběhu skladování.

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
20702RL280 mlkartušebílá12 ks8711595028707
107,00  bez DPH
129,47  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny