Den Braven Katalog produktů Lepidla Lepidla na podlahy Elastické lepidlo na podlahy HYBRI FLOOR L8400

Elastické lepidlo na podlahy HYBRI FLOOR L8400

Přidat do oblíbených
již od 1 237,83  s DPH

Elastické lepidlo na podlahy HYBRI FLOOR L8400 je jednosložkové vysokomodulové lepidlo, na bázi MS polymeru, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytvářející trvale pevný spoj odolný vlhku a vodě. Pro použití na lepení dřevěných parket na savé i nesavé podklady. Pro lepení vinylu, PVC, lina nebo dřeva.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Jednosložkové vysokomodulové lepidlo, na bázi MS polymeru, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytvářející trvale pevný spoj odolný vlhku a vodě. Pro použití na lepení dřevěných parket na savé i nesavé podklady. Pro lepení vinylu, PVC, lina, dřevo.

Charakteristika

 • vysoká přilnavost na dřevo, kov, dlažbu a beton
 • na velké formáty
 • zabezpečuje rovnou pokládku parket na nerovném podkladu
 • vhodný pro lepení vinylových podlah
 • zvuková a anti-vibrační izolace, snižuje kročejový hluk
 • rychlé vytvrzování, bez zápachu
 • extrémní přídržnost k podkladu

Použití

 • lepení dřevěných parket na savé i nesavé podklady
 • lepení dřevěných interziovaných parket na nové i staré podklady
 • lepení dřevěných podlah a prahů
 • vinyl, PVC, lino, beton, dřevo
 • interiér i exteriér

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
51209HF5 kgkbelíksvětle hnědá100 ks8595100165497
1 023,00  bez DPH
1 237,83  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
51210HF15 kgkbelíksvětle hnědá32 ks8595100160959
2 615,00  bez DPH
3 164,15  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny