Fasádní penetrace SILDEKOR

Přidat do oblíbených
již od 418,66  s DPH

Hotový univerzální podkladový nátěr je určený pod akrylové, silikonové a silikonově-silikátové fasádní barvy. Může být použitý i na běžné a vysoce nasákavé minerální podklady (např. vláknocementové desky). Neobsahuje rozpouštědla. Zesiluje křídové podklady a vyrovnává jejich nasákavost. Nesnižuje propustnost vodní páry, zlepšuje odolnost vůči výkvětům a zvyšuje přilnavost nátěru.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítky ,

Hotový univerzální podkladový nátěr je určený pod akrylové, silikonové a silikonově-silikátové fasádní barvy. Může být použitý i na běžné a vysoce nasákavé minerální podklady (např. vláknocementové desky). Neobsahuje rozpouštědla. Zesiluje křídové podklady a vyrovnává jejich nasákavost. Nesnižuje propustnost vodní páry, zlepšuje odolnost vůči výkvětům a zvyšuje přilnavost nátěru.

Charakteristika

  • zlepšuje přilnavost nátěru
  • zvyšuje vydatnost barev
  • zajišťuje stálobarevnost nátěru

Použití

  • lze použít i samostatně pro zpěvnění podkladu a snížení savosti následných fasádníh barev

Příprava podkladu

Povrch musí být zbaven nečistot, mastnoty, prachu a volných částic. Povrch musí být soudržný, čistý, bez obsahu solí a biologického napadení či plísně a jiných hub.

Pracovní postup

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 30 a relativní vlhkosti 65 %. Penetrační nátěr je přetíratelný po 1 – 3 hodinách (v závislosti na klimatických podmínkách). Minimální aplikační teplota je +5 a maxinální je +30. Před aplikací důkladně promíchejte. Penetrace je ihned k použití. Doporučujeme promíchávat i v průběhu aplikace. Více informací najdete v technickém listě výrobku.

Spotřeba

  • 0,15 kg/m2

Identifikace nebezpečnosti

EUH208 Obsahuje Reakční směs složená z 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (CMIT/MIT) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Ošetřený výrobek. Obsahuje biocidní přípravek pro konzervaci směsi: CMIT/MIT (3:1), (ethylendioxy) dimethanol. Obsah těkavých organických látek (VOC): limitní hodnota obsahu VOC (kategorie A, subkategorie h): 30 g/l. Maximální obsah VOC ve stavu k použití: 16 g/l.

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
ASPE55 lkanystrbílá96 ks8595100176431
346,00  bez DPH
418,66  s DPH
Není skladem
ASPE5110 lkanystrbílá40 ks8595100176448
692,00  bez DPH
837,32  s DPH
Není skladem