Silikonová fasádní barva SILDEKOR

Přidat do oblíbených
již od 890,56  s DPH

Vodou ředitelná silikonová fasádní barva pro finální povrchovou úpravu zdiva, betonových panelů, sádrokartonových povrchů a jiných lehčených stavebních a umělých hmot. Zajišťuje ochranu a barevné sjednocení podkladu, je paropropustná a hydrofobní.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítky ,

Vodou ředitelná silikonová fasádní barva pro finální povrchovou úpravu zdiva, betonových panelů, sádrokartonových povrchů a jiných lehčených stavebních a umělých hmot. Zajišťuje ochranu a barevné sjednocení podkladu, je paropropustná a hydrofobní.

Charakteristika

  • paropropustná
  • zvyšuje hydrofobitu povrchu
  • vysoká vodotěsnost

Použití

  • k nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, betonu, lehčených stavebních hmot, cementotřískových, dřevovláknitých a dřevotřískových desek
  • k nátěrům fasádních stěrek

Podklad

Povrch musí být zbaven nečistot, mastnot, prachu a volných částic. Povrch musí být soudržný, čistý, bez biologického napadení, obsahu solí a mastnot.

  • nové omítky musí být vyzrálé, kontrolu vyzrání lze provést pH papírkem nebo roztokem fenolftaleinu
  • u staré omítky všechny nepřilnavé části odstranit, omýt tlakovou vodou s přídavkem saponátu, povrch vyspravit a sjednotit
  • dřevotřískové, dřevovláknité a sádrokartonové desky obrousit, zbavit prachu a volných částí

Pokyny

Nanáší se válečkem, štětkou, stříkáním ve dvou vrstvách na penetrovaný podklad penetračním nátěrem SILDEKOR, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, doba schnutí 1-2 hodiny, při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 24 hodin. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 °C – 30 °C. Při práci chránit aplikované plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm! Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.

Identifikace nebezpečnosti

EUH208 Obsahuje Reakční směs složená z 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (CMIT/MIT) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Ošetřený výrobek obsahuje biocidní přípravek pro konzervaci směsi: CMIT/MIT (3:1), (ethylendioxy) dimethanol.

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku.
Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

Limitní hodnota obsahu VOC (kategorie A, subkategorie c): 40 g/l.
Maximální obsah VOC ve stavu k použití: 1 g/l.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníBarvaEANCenaDostupnostPočet 
SOF55 lbílá8595100177933
736,00  bez DPH
890,56  s DPH
Není skladem
SOF1010 lbílá8595100177926
1 472,00  bez DPH
1 781,12  s DPH
Není skladem