Den Braven Katalog produktů Silikony Speciální silikony Gasket sealant červený AUTOMATIC

Gasket sealant červený AUTOMATIC

Přidat do oblíbených
již od 482,79  s DPH

Jednosložkový silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj s vysokou tepelnou odolností do +180 °C, krátkodobě až do +220 °C (platí pro Automatic Gasket Sealant černý). Těsnění vedení vysokoteplotního potrubí, rozvodů vody, olejových van motorů, převodovek, kotlových přírub, dvířek, límců, průmyslových pecí apod. Automatic Gasket Sealant červený má tepelnou odolnost od -60 °C do +300 °C.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Jednosložkový silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj s vysokou tepelnou odolností do +180 °C, krátkodobě až do +220 °C (platí pro Automatic Gasket Sealant černý). Těsnění vedení vysokoteplotního potrubí, rozvodů vody, olejových van motorů, převodovek, kotlových přírub, dvířek, límců, průmyslových pecí apod. Automatic Gasket Sealant červený má tepelnou odolnost od -60 °C do +300 °C.

Charakteristika

  • středněmodulový a nepřetíratelný
  • velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály
  • trvale pružný, odolný vysokým provozním teplotám, vlhku a vodě

Použití

  • tmelení/těsnění vedení nízko nebo vysokoteplotního potrubí
  • tmelení/těsnění kotlových přírub, dvířek, límců, průmyslových pecí apod.
  • těsnění přírub vysokoteplotních rozvodů vody, olejových van motorů, převodovek apod.

Identifikace nebezpečnosti

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pozorně si přečtěte a dodržujte všechny pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P410+412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě.

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
32010A200 mlkartuše AUTOMATICcihlově červená6 ks8595100127822
399,00  bez DPH
482,79  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny