Den Braven Katalog produktů Penetrace Protiplísňová hloubková penetrace
Novinka

Protiplísňová hloubková penetrace

Přidat do oblíbených
již od 102,85  s DPH

Speciální protiplísňová hloubková penetrace s obsahem účinné látky působící proti plísním. Obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací nebo konzervační prostředky a účinnou látku působící proti plísním. Působí jako adhezní můstek pro další materiály, jako jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny a tmely. Z 1 litru je možné ošetřit cca 10 m2 v závislosti na savosti podkladu.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Speciální protiplísňová hloubková penetrace s obsahem účinné látky působící proti plísním. Obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací nebo konzervační prostředky a účinnou látku působící proti plísním. Působí jako adhezní můstek pro další materiály, jako jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny a tmely. Z 1 litru je možné ošetřit cca 10 m2 v závislosti na savosti podkladu.

Charakteristika

  • protiplísňová
  • vysoce účinné látky
  • působí do hloubky podkladu

Použití

  • beton, anhydrit nebo zdivo
  • omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady

Identifikace nebezpečnosti

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC), Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

LIMIT VOC: Kategorie A, h) penetrační nátěrové hmoty, nejvyšší přípustné hodnoty 30 g/l. Skutečný obsah VOC při aplikaci maximálně 5 g/l.

Tento produkt obsahuje DBNPA a bronopol v koncentraci pod 0,02 %.
Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt obsahuje endokrinní disruptory IPBC.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
57460QP1 lláhevmléčně bílá12 ks8595728332653
85,00  bez DPH
102,85  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny