Nová speciální protiplísňová hloubková penetrace

Speciální protiplísňová hloubková penetrace s obsahem účinné látky působící proti plísním. Obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací nebo konzervační prostředky a účinnou látku působící proti plísním. Působí jako adhezní můstek pro další materiály, jako jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny a tmely. Z 1 litru je možné ošetřit cca 10 m2 v závislosti na savosti podkladu.

Charakteristika

  • protiplísňová
  • vysoce účinné látky
  • působí do hloubky podkladu

Použití

  • beton, anhydrit nebo zdivo
  • omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Přejít na produktovou stránku