PU 50 FC polyuretanový tmel

Přidat do oblíbených
již od 181,50  s DPH

Pro lepení a tmelení ve stavebnictví a v průmyslu. Spoje mezi dřevěnými, kovovými, hliníkovými nebo PVC rámy a zdivem. Tmelení dilatačních spár zátěžových a průmyslových podlah a vodotěsných spár bazénů s dilatační kapacitou ± 25 %, spár v předpjatém betonu, kamenných zdí, spár mezi dřevem, betonem, cihelným zdivem, kovy, plasty a sklem. Lepení parapetů, prahů na ocelové konstrukce a při opravách schodišťových stupňů.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Pro lepení a tmelení ve stavebnictví a v průmyslu. Spoje mezi dřevěnými, kovovými, hliníkovými nebo PVC rámy a zdivem. Tmelení dilatačních spár zátěžových a průmyslových podlah a vodotěsných spár bazénů s dilatační kapacitou ± 25 %, spár v předpjatém betonu, kamenných zdí, spár mezi dřevem, betonem, cihelným zdivem, kovy, plasty a sklem. Lepení parapetů, prahů na ocelové konstrukce a při opravách schodišťových stupňů.

Charakteristika

 • vysoká přilnavost na různé stavební materiály a jejich vzájemné kombinace
 • rychle vytvrzující
 • trvale elastický
 • krátkodobě odolný benzínu, naftě, rostlinným a živočišným olejům
 • vysoká UV odolnost

Použití

 • tmelení střech a oplechování, okolo komínů a veškeré klempířské prvky
 • tmelení dilatačních spár v betonu, kamenných soklů, parapetů, schodišť, apod.
 • tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty, sklem ve stavebnictví i průmyslu
 • při výrobě průmyslových a obytných kontejnerů
 • pružné lepení spojů ve strojírenském nebo automobilovém průmyslu
 • lepení parapetů, prahů, schodišťových stupňů, obkladů a dlažeb na stěny a ocelové konstrukce

Identifikace nebezpečnosti

POLYURETHANE-50 FC

GHS08
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P304/340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342/311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:4,4'-methylendifenyl diisokyanát, (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát, ethylbenzen, Xylen, Oxid titaničitý (obsahující < 1 % TiO2 s velikostí částic ≤ 10 μm)

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
31302BD300 mlkartušebílá12 ks3290670080069
150,00  bez DPH
181,50  s DPH
Není skladem
31303BD300 mlkartušešedá12 ks3290670080168
150,00  bez DPH
181,50  s DPH
Není skladem
31304BD300 mlkartušehnědá12 ks3290670080113
150,00  bez DPH
181,50  s DPH
Není skladem
31305BD300 mlkartušečerná12 ks3290670080212
150,00  bez DPH
181,50  s DPH
Není skladem
31306BD300 mlkartušeantracit12 ks8595100176622
150,00  bez DPH
181,50  s DPH
Není skladem
31312BD600 mlsalámbílá12 ks8595100103925
229,00  bez DPH
277,09  s DPH
Není skladem
31313BD600 mlsalámšedá12 ks8595100103918
229,00  bez DPH
277,09  s DPH
Není skladem
31315BD600 mlsalámčerná12 ks8595100112743
229,00  bez DPH
277,09  s DPH
Není skladem