Budete dělat novou koupelnu nebo terasu? Poradíme vám se správnou aplikací hydroizolace

V moderním stavebnictví se s pojmem hydroizolace setkáváme pravidelně. Bez hydroizolace se už dnes neobejde téměř žádná stavba. Hydroizolační řešení se musí vypořádat s atmosférickými vlivy, jako jsou déšť a sníh, jiné musí čelit hydrogeologickým vlivům, a tedy podzemní a kapilární vodě. V neposlední řadě se střetáváme i s řešením, zaměřeným na technologickou vodu v koupelnách, prádelnách, vývařovnách apod. V následujících odstavcích si přiblížíme nenáročné a nejčastěji využívané řešení, které hravě zvládneme i svépomoci na balkónech, terasách a koupelnách.

Devadesátá léta minulého století představovaly milník, kde se ve větší míře začaly uplatňovat hydroizolace i mimo nádrže, ploché střechy a základy. Do té doby se za dostatečnou ochranu před vodou na balkónech, terasách nebo v koupelnách často považovala samotná dlažba nebo obklad, a to i ve sprchových koutech. Z dlouhodobého hlediska je to nedostatečné, důkazem jsou i mnohé železobetonové balkónové desky starších budov v dezolátním stavu. Ať to zní jakkoliv nadneseně, v ohrožení není jen samotná stavba, ale i lidské zdraví. U balkónů a teras je nejčastější příčinou poškození dlažby právě pronikání vody do podkladu, která se může následně dostat i do celé železobetonové konstrukce. Voda spolu s působením zmrazovacích cyklů časem zapříčiní separaci nášlapné vrstvy, vznik prasklin, oslabení betonu, a nakonec i korozi ocelové výztuže. To vede k úplnému rozpadu balkónové konstrukce, kdy se z příjemného místa na ranní kávu stává skutečně nebezpečný prostor.

Na okamžik se ještě podívejme do koupelny – zde už to bude o něco méně dramatické, ale i rozhněvaný soused, kterého jsme právě vytopili pokaženou pračkou, dokáže také zahrát nepříjemné divadlo. Nedivme se mu, když před nedávnem zaplatil několik tisíc za podsvícené stropní podhledy, které jsou teď díky naší absenci hydroizolace zničené. I když si říkáte, že máte dobrou pojistku nebo nemáte souseda, nestačí to. Stěny a podlahy v koupelně, které jsou dlouhodobě nasáknuté vodou, časem podlehnou degradaci. Zvýšená vzdušná vlhkost podpoří tvorbu plísní, což bude mít negativní dopad na naše zdraví. To všechno byly příklady z praxe, snad dostatečně trefné na to, aby vysvětlily důležitost použití hydroizolace i na místech jako jsou koupelny, balkóny a terasy.

Systémová řešení

Stavební trh nabízí velké množství výrobků od různých výrobců. V běžné praxi se tyto výrobky často kombinují, což rozhodně není správné. Netvrdíme, že kombinace s konkurenčními výrobky nemůže fungovat, ale vzájemnou kompatibilitu můžeme garantovat jen tehdy, když použijete osvědčené a ucelené systémové řešení.

Pokládka dlažby na balkón nebo terasu

S použitím produktů: Tekutá lepenka, Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TE S1 nebo MAMUT GLUE FLEXI S2 – Extrémně flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu C2TE S2

Pokládka dlažby na balkón nebo terasu

S použitím produktů: Primer ALFA a Elastické lepidlo a hydroizolace DUO FLEX L8600

Pokládka dlažby a obkladů v koupelně

S použitím produktů: Primer ALFA, samonivelační hmota a Elastické lepidlo a hydroizolace DUO FLEX L8600

Začněte s Penetrací S2802A

Při pokládce dlažby je prvním krokem penetrace, která nám připraví podklad. Jednosložková Penetrace S2802A vytvoří transparentní a nerozpustný film, zvýší odolnost, sjednotí nasákavost podkladu a zabezpečí vyšší přídržnost dalších vrstev. Je vhodná na betonové podklady, ale i na jiné stavební materiály jako jsou keramické cihly, pórobetonové tvárnice, omítky a další. U starších a zvětralých povrchů můžeme použít – Hloubkovou penetraci NANO a pod samonivelační hmotu zase Primer ALFA. Penetrace by se měla nanášet ve dvou vrstvách na čistý, suchý a soudržný podklad, který nejdříve zbavíme prachu. Na aplikaci doporučíme použít štětec nebo váleček. Druhou vrstvu aplikujeme po důkladném vyschnutí předešlé vrstvy (po 2 až 3 hodinách).

Pokračujte s Tekutou lepenkou 2K hydroizolací

Když už máme připravený podklad, můžeme přejít k aplikaci hydroizolace. V tomto případě jde o dvousložkový nátěr na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem. Tekutá lepenka vytvoří vodotěsnou membránu a současně slouží i jako ochrana před radonem. Dokonalou hydroizolaci zabezpečí její vysoká přilnavost na betonové potěry, pórobetonové tvárnice, sádrokartonové ale i OSB desky. Nátěr se aplikuje válečkem alespoň ve dvou vrstvách křížovou metodou (kolmo k sobě) až po vyschnutí předcházející vrstvy (po 12 až 24 hodinách). Do rohů se vloží těsnicí pásy nebo samolepicí pás Fleeceband.

Ideální řešení pod Kamenný koberec

Právě Tekutá lepenka je nejlepším řešením přípravy betonových povrchů před aplikací Kamenného koberce PERFECT STONE v exteriéru. Otevřená struktura koberce propustí vodu k podkladu a právě Tekutá lepenka zabrání jejímu dalšímu vsakování a bezpečně odvede vodu k odtokovým otvorům lišt. Tímto prodloužíme životnost celého systému a zamezíme případnému zatékání do konstrukce stavby.

Radon patří do skupiny vzácných plynů. Jde o radioaktivní plyn bez barvy a zápachu, nepřetržitě uvolňovaný ze zemního podloží. V zanedbatelném množství je přítomný skoro všude, ale jeho nebezpečné a vyšší koncentrace jsou specifikované jen v určitých lokalitách zaznamenaných na mapě radioaktivit. V těchto lokalitách je z dlouhodobého hlediska nutné budovu chránit před radonem. Stupeň ohrožení a navrhované řešení závisí od naměřených hodnot přímo na místě.

Z mapky vede odkaz na Orientační přehlednou radonovou mapu ČR , což je mapa radonového indexu ČR.  Původně byla označována jako mapa radonového rizika, zdroj: Česká geologická služba.

Kdy použít jednosložkovou hydroizolaci Koupelnu?

Když hledáme jednoduché řešení do interiéru připravené k přímému použití bez nutnosti míchání dvou složek, můžeme použít Jednosložkovou hydroizolaci Koupelnu. Způsob aplikace je stejný jako jsme popsali výše a její vlastnosti pro interiér jsou dostatečné.

Čemu se vyvarovat?

I když je to pro mnohé pokušení, jednoznačně nedoporučujeme používat uvedené hydroizolace jako finální nátěry. Svoje místo mají ve skladbě podlahy, jako membrána zabudovaná pod dlažbou nebo obkladem. Vystavení UV záření, přímým povětrnostním vlivům nebo mechanickému zatížení způsobí rychlý nástup degradace a ztrátu původních vlastností, proto je nutné co nejrychlejší převrstvení. „Ne, do jara to nepočká“ je naší odpovědí na tento častý dotaz.

Alternativní výrobky

Duo Flex L8600

U kritických podkladů, jako jsou OSB desky, plech, glazované dlažby, sklobeton, umakart apod. je nejspolehlivějším řešením právě Elastické lepidlo a hydroizolace DUO FLEX L8600. Jeho vysoká elasticita vám zabezpečí, že izolace vydrží i u náročných podkladů. Nahrazuje i běžné cementové lepidla, čímž získáte hydroizolaci a elastické lepidlo na obklady a dlažby v jednom.

Jednosložková hydroizolace Exteriér

Jednosložková hydroizolace EXTERIÉR je alternativou k Tekuté lepence. Její výhodou je jednodušší a rychlejší aplikace bez nutnosti míchání dvou složek.