Silikon akryl

Přidat do oblíbených
již od 137,94  s DPH

Pro interiéry a exteriéry. Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu. Tmelení spojovacích spár mezi rámy oken, dveří a zdivem. Tmelení okenních parapetů, spár mezi schodištěm a zdivem. Tmelení titan-zinkových parapetů a zdiva. Silikon akrylový tmel je v transparentní verzi při aplikaci bílý a během schnutí se stává transparentním.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo 20202RL, 20201RL Kategorie

Pro interiéry a exteriéry. Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu. Tmelení spojovacích spár mezi rámy oken, dveří a zdivem. Tmelení okenních parapetů, spár mezi schodištěm a zdivem. Tmelení titan-zinkových parapetů a zdiva. Silikon akrylový tmel je v transparentní verzi při aplikaci bílý a během schnutí se stává transparentním.

Charakteristika

  • bez rozpouštědel, antikorozní
  • velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami
  • vysoká přilnavost na dřevo, zdivo, beton, tvrzené PVC apod.
  • také na vlhké podklady

Použití

  • pro interiér i exteriér
  • opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu nebo betonu
  • tmelení spojovacích spár mezi rámy oken, dveří a zdivem
  • tmelení okenních parapetů, spár mezi schodištěm a zdivem
  • tmelení titan-zinkových parapetů a zdiva

Identifikace nebezpečnosti

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on, reakční směs složená z 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Ošetřený výrobek obsahuje BIT, MIT, CMIT/MIT konzervanty pro produkty v průběhu skladování.

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
20202RL280 mlkartušebílá12 ks8595100110428
114,00  bez DPH
137,94  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
20201RL280 mlkartušebílá, po vytvrzení transparentní12 ks8711595025942
114,00  bez DPH
137,94  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny