Parkovací plochy s požadavkem na přemosťování trhlin

S POUŽITÍM PRODUKTŮ: EPOXIN F1000 DRY – KŘEMIČITÝ PÍSEK – PUREXIN F4000 – EPOXIN F5000

Výše zmíněný text je pouze informativní. Veškeré pokyny naleznete v každém jednotlivém produktu, kde jsou umístěny technické a bezpečnostní listy, ve kterých najdete všechny podrobné informace.