Archeologický nález v Úvalně: sloužila metabazitová teslice k lovu mamutů?

Nález teslice pocházející z kultury s nálevkovitými poháry v České republice představuje zajímavý a důležitý objev. Teslice zaujímá důležité místo ve studiu této kultury a jejího hmotné inventáře. Podobné nálezy broušené industrie jsou na našem území typické pro zmíněnou kulturu a každý zachovalý nástroj poskytuje výjimečný vhled do života našich předků.

K čemu sloužila kamenná teslice?

Nalezená teslice je skvělým příkladem všestranného nástroje pro opracování dřeva. Zjednodušeně řečeno, teslice se podobá tvarem malé motyčce, je velmi ostrá a slouží k přesekávání dřeva a vytváření rýh. Někdy se také používá název dlabatka.

Řemeslník z pozdní doby kamenné se musel spolehnout na dostupné technologie. Výkřikem módy ve stavebnictví bylo vyplétaní prutů mezi kůly a jejich následné mazání hlínou (jílem). To byl odrazový můstek, který nás dovedl až k dnešním moderním technologiím.

V Den Braven patříme ke špičkám v inovaci a každý den pro vás vyvíjíme a vyrábíme naše vlastní špičkové produkty. Třeba právě legendární MAMUT GLUE. Věříme, že i zručný eneolitický řemeslník s teslicí z metabazitu by byl nadšený jeho mamutí silou.

Mohli lidé z kultury nálevkovitých pohárů lovit mamuty?

Nebudeme vás dlouho napínat. Kultura lovců mamutů, která je u nás známá především nálezy v Dolních Věstonicích a z Přerova, je o hodně starší. I když populace mamutů by teoreticky mohla být svědkem stavby egyptských pyramid, na našem území se tito majestátní obři už dávno nevyskytovali. Poslední izolované populace mamutů se z Evropy před 10 000 lety přesunuly na Sibiř a také Wrangelův ostrov.

Období pozdní doby kamenné se tedy časově neshoduje s výskytem mamutí populace na našem území a lidé z kultury nálevkovitých pohárů tedy mamuty lovit nemohli. Vy si ho ale můžete snadno odchytit ve vašem oblíbeném hobbymarketu, nebo na našem e-shopu. Můžete si ulovit třeba klasický MAMUT GLUE High Tack s vysokou zatížitelností, skoro neviditelný průhledný MAMUT GLUE Crystal, nebo třeba lepidlo a tmel 2v1 MAMUT GLUE Multi. Ať už z lovu přinesete jakoukoliv kořist, můžete si být jisti, že na jeho mamutí sílu se můžete vždy spolehnout. Lepidlem MAMUT GLUE můžete přilepit téměř cokoliv. Skvěle s ním drží sanita, obklady, zrcadla, podlahové lišty, schodnice, parapety a mnoho dalšího. Nemá problém ani se savými materiály, jako jsou OSB desky a sádrokarton s okamžitou pevností ve spoji. Využijte jeho mamutí sílu a spolehněte se na pevný a dlouhotrvající spoj. Lepidlo MAMUT je prostě tím nejlepším parťákem pro váš projekt.

Nález artefaktu z pozdní doby kamenné

Teslice je vyrobena z metabazitu pečlivým opracováním, časově náročným broušením kamenu o kámen a následně vyleštěním pravděpodobně o kůži. I když původ suroviny je zatím nejistý, může nám nález poskytnout cenné informace o obchodních vztazích a technologii kultury s nálevkovitými poháry. Na našem území se v době kamenné nacházela evropsky významná naleziště tohoto materiálu, zvláště pak v Jizerských horách. Po celém území ale evidujeme desítky těžebních lokalit a dílen, ze kterých byl vyvážen materiál i hotové výrobky.

Kultura s nálevkovitými poháry existovala v období staršího eneolitu, konkrétně mezi lety 3700-3200 př. n. l. Tato kultura měla významný vliv na utváření dobové kultury a její artefakty hmotná kultura nám dávají náhled do života a zvyklostí lidí, kteří ji tvořili. Její příslušníci se do České republiky dostali především migrací ze severozápadního směru a přinesli s sebou svou vlastní kulturní tradici, která byla následně ovlivněna jinými prvky z dalších kultur.

Významným aspektem této kultury byl bohatý inventář, jehož součástí byly rozmanité kamenné nástroje. Významným prvkem byla také keramika, po které dostala tato kultura své jméno. Charakteristickým rysem bylo tvarované hrdlo a okraj nádob, což je patrné i z názvu “nálevkovité poháry”. Tato keramika nejen plnila praktickou funkci, ale také měla významné rituální a využití při pohřbívání.

Celkově nález teslice vědcům rozšiřuje pohled na kulturu s nálevkovitými poháry a její vliv na region. Analyzování této teslice a dalších artefaktů může osvětlit obchodní sítě, technologické dovednosti a kulturní výměny v období pozdní doby kamenné.

Zobrazit katalog vysokopevnostních lepidel MAMUT GLUE