Den Braven Katalog produktů Ostatní Čisticí prostředky Vlhčené ubrousky na odolné nečistoty
Novinka

Vlhčené ubrousky na odolné nečistoty

Přidat do oblíbených
již od 349,69  s DPH

Speciálně vyvinuté vlhčené ubrousky pro odstranění nejtěžších průmyslových nečistot. Vhodné do automobilového, stavebního a strojírenského průmyslu. Své uplatnění najdou také v domácnosti, kde dokážou efektivně odstranit i ty největší nečistoty.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Speciálně vyvinuté vlhčené ubrousky pro odstranění nejtěžších průmyslových nečistot. Vhodné do automobilového, stavebního a strojírenského průmyslu. Své uplatnění najdou také v domácnosti, kde dokážou efektivně odstranit i ty největší nečistoty.

Charakteristika

 • hladká a zdrsněná strana ubrousku (2v1)
 • vlhčené, bez použití vody
 • abrazivní s vláknem
 • silný čistící efekt
 • jednoduchá aplikace
 • uzavíratelné balení
 • extra pevné

Použití

 • v automobilovém, stavebním a strojírenském průmyslu i v domácnosti
 • k čištění rukou
 • odstranění olejových a mastných skvrn
 • čištění strojů, zařízení a nářadí
 • při údržbě a servisu
 • čištění a odstraňování nevytvrzené barvy
 • čištění chemikálií, nevytvrzených silikonů, PU pěn, akrylů, lepidel apod.

Identifikace nebezpečnosti

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě.

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
B9013DBX75 ksdózaoranžová6 ks8595100178138
289,00  bez DPH
349,69  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny