Sct. Croix napouštěcí olej

Přidat do oblíbených
již od 388,41  s DPH

Pro vnější i vnitřní nátěry zahradního dřevěného nábytku, stolů, židlí, dřevěných obkladů stropů a stěn, prkenných podlah, prahů a zábradlí vyrobeného z měkkého či tvrdého dřeva. Vhodné zvláště na mahagon, teak, modřín. Napouštěcí olej Sct. Croix je čistý přírodní produkt na bázi lněných olejů, čínského dřevního oleje a výtažků přírodních pryskyřic pro dlouhodobou ochranu a zvýraznění struktury dřeva. Nanáší se pouze v jedné vrstvě.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Pro vnější i vnitřní nátěry zahradního dřevěného nábytku, stolů, židlí, dřevěných obkladů stropů a stěn, prkenných podlah, prahů a zábradlí vyrobeného z měkkého či tvrdého dřeva. Vhodné zvláště na mahagon, teak, modřín. Napouštěcí olej Sct. Croix je čistý přírodní produkt na bázi lněných olejů, čínského dřevního oleje a výtažků přírodních pryskyřic pro dlouhodobou ochranu a zvýraznění struktury dřeva. Nanáší se pouze v jedné vrstvě.

Charakteristika

  • neagresivní k podkladům – bez tvorby skvrn
  • dlouhodobá ochrana dřeva
  • zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaPočet 
T081 lplechovkatransparentnívolně5703077106341
321,00  bez DPH
388,41  s DPH
T0801 lplechovkateakvolně8595100126818
321,00  bez DPH
388,41  s DPH
T0822,5 lplechovkatransparentnívolně8595100125439
683,00  bez DPH
826,43  s DPH