Bezpečné používání polyuretanových produktů profesionálními a průmyslovými uživateli

Vážení obchodní partneři a profesionální/průmysloví uživatelé polyuretanových produktů Den Braven,

vzhledem k novinkám v evropské legislativě bychom vás chtěli upozornit na omezení, která se týkají bezpečného používání diisokyanátů profesionálními a průmyslovými uživateli. Rádi bychom vás provedli danou problematikou, abyste ji snadněji porozuměli. Také vám ukážeme, kde absolvovat příslušné odborné školení o bezpečném používání diisokyanátů.

Termín splnění je stanoven na 24. srpna 2023.

Co jsou to diisokyanáty?

Diisokyanáty jsou látky, které mají při kontaktu dráždivý účinek na dýchací cesty a kůži. Používají se v celé řadě odvětví a aplikací, především k výrobě polyuretanových hmot, jako jsou pěny, tmely, lepidla nebo nátěry. Nejčastější formou expozice je inhalace výparů a přímý kontakt s nechráněnou pokožkou aplikátora. Při práci s polyuretanovými hmotami lze očekávat jejich koncetraci ve vzduchu, zvláště v kombinaci s nepříliš účinným odvětráváním.

Již od roku 2020 jsou diisokyanáty zahrnuty do seznamu látek podléhajících omezením. V roce 2023 končí přechodné období pro realizaci opatření při jejich zacházení. Cílem Nařízení EU 2020/1149 je ochrana zdraví a snížení zdravotních rizik při aplikaci profesionálními/průmyslovými pracovníky používající výrobky s obsahem diisokyanátů ve směsi v koncentraci nad 0,1 %. Od 24.8.2023 mají všichni pracovníci v provozech, kde hrozí riziko expozice danou látkou, povinnost absolvovat školení pro bezpečné používání diisokyanátů.

S Den Braven máte školení ZDARMA!

Školení o bezpečném používání a manipulaci s diisokyanáty