Archeologický Nález v Úvalně: Odhalení tisíciletého příběhu

Úvalno, malé město na okraji Moravy, skrývá mnoho tajemství minulosti. Nedávno probíhající archeologický výzkum v této oblasti odhalil fascinující příběh lidského osídlení a kultury, který sahá až téměř k lovcům mamutů. Během výzkumu bylo objeveno 35 objektů, které nám dávají vzácný pohled do života našich předků.

Zásobní jámy s nádobami

Skupina archeologů zkoumala sedm kůlových (sloupových) jam a jeden hliník. Většina objektů ale byla identifikována jako zásobní jámy, které sloužily k uchování potravin a zrna do následující sezóny. Některé z těchto primitivních skladišť byly dokonce později využity jako odpadní místa, kde byly mimo jiné odloženy fragmenty keramických nádob.

Je možné, že kdyby měla místní kultura k dispozici vhodné materiály, byli by schopni tyto nádoby opravit a používat i nadále. Pro lepení a utěsnění spojů by jistě neváhali využít nejmodernější technologie, které pro vás dnes vyvíjíme v Den Braven. Například lepidlo MAMUT GLUE by bylo určitě oblíbené i před pěti tisíci lety. Dnes je nejlepším přítelem řemeslníků i drobných kutilů a na jeho sílu se spoléhají celé generace zákazníků společnosti Den Braven.

Co je hliník v archeologii?

Nepleťme si tento název s populárním kovem, ten byl tehdy ještě prakticky neznámý. Hliník či hliniště v archeologii znamená jámu pro těžbu hlíny na výrobu keramiky a stavbu obydlí. Tato těžební místa se nacházela v těsné blízkosti osad a dodnes se hojně zachovala v názvech obcí a místních částí.

Co je kůlová jáma?

Jáma s otvory po kůlech nebo sloupech je jedním z nejčastějších pozůstatků po pravěkých stavbách. Je to otisk původního domu, který se kvůli postupné degradaci přírodních stavebních materiálů nedochoval. Díky nálezu sloupové jámy můžeme určit jeho půdorys a udělat si představu o tom, jak takové sídliště vypadalo.

Výkřikem moderní technologie ve stavebnictví tehdy bylo vyplétání stěn z proutí a jejich pokrývání směsí jílovité hlíny, sena a rákosu jako omítkou. Veškeré stavební materiály byly přírodní, využívalo se místních zdrojů. Stejné principy vlastně využíváme do jisté míry i dnes.

U alternativních domů se stále častěji používají místo klasického zateplovacího polystyrenu slaměné bloky a na technologii natahování fasády se vlastně tolik nezměnilo. Sypké směsi pro omítky a betonové stěrky se sice mnohem snadněji používají a mají lepší vlastnosti, ale stále jde o něco, co by snadno pochopil i náš předek z pozdního eneolitu.

A stejně jako naši předkové, i my volíme strategické umístění naší výroby tak, abychom měli dostupné všechny materiály a zároveň je mohli distribuovat k našim zákazníkům. Například náš závod Den Braven v Přerově s rozšířenou výrobou sypkých směsí právě oslavil desáté narozeniny!

Nádobí i nástroje našich prapředků

Jeden z nejzajímavějších aspektů tohoto archeologického výzkumu je množství nalezených předmětů. Celkem bylo získáno 4135 kusů archeologických artefaktů, zahrnujících nástroje, keramiku a další předměty denní potřeby. S takovým množstvím nálezů si můžeme docela přesně představit, jak vypadal každodenní život obyvatel osady v tomto období.

Keramické nádoby, které byly nalezeny, jsou zvlášť fascinující. Kvalita jejich zpracování je poměrně vysoká a dává tušit nejen vyspělost místní kultury, ale i smysl pro estetiku a krásu v každodenním životě.

Protože jde stále o dobu kamennou, není překvapením, že součástí archeologického nálezu je i množství kamenných nástrojů. Štípání a opracovávání kamene bylo považováno za vrcholně žádané řemeslo a s kvalitním kamenem jako surovinou se obchodovalo po celé Evropě.

Inventář je velmi různorodý. V jámách byly nalezeny nástroje a pomůcky pro vykonávání celé řady řemesel. Nešlo jen o zbraně a hroty šípů určené k boji a lovu, ale také nástroje pro další opracovávání dřeva a kamene, těžbu materiálů a zpracování ulovené zvěře. Jedním ze zajímavých artefaktů z Úvalna je také kamenná teslice, kterou jsme zmínili v samostatném článku: Archeologický nález v Úvalně: sloužila metabazitová teslice k lovu mamutů?

Komu sídliště patřilo?

Kdo a kdy vlastně žil na tomto místě? Přestože je nyní Úvalno poměrně malým městem, tehdy šlo o poměrně významné a dlouhodobé osídlení. Musíme brát v potaz, že mobilita obyvatel v době kamenné byla menší než dnes.

Jedním z nejvýznamnějších objevů tohoto výzkumu bylo rozpoznání dvou archeologických kultur na sídlišti. Starší a hojnější z nich je hornoslezká lengyelská skupina, konkrétně její pozdní fáze. Předpokládáme tedy, že k této kultuře náleželi také místní obyvatelé.

Druhou kulturou zjištěnou na tomto místě je kultura nálevkovitých pohárů, která byla méně zastoupená. Tato kultura sice měla svá centra na Moravě a v Čechách, rovněž i na dalších místech Evropy. Ale obecný úzus platí, že se jedná o jižní Skandinávce, kteří na přelomu neolitu a eneolitu, se dostali na nové území, která osídlili. Jedná so o oblast od Nizozemska až po část východní Ukrajiny. Tyto nálezy naznačují možnou interakci, obchodování a kulturní výměnu mezi různými skupinami obyvatel tohoto místa.

Celkově lze říci, že archeologický výzkum v Úvalně odhalil vzrušující a rozmanitý příběh minulosti. Tyto objevy nám umožňují lépe porozumět každodennímu životu a kultuře našich předků, kteří zde žili před tisícovkami let. A i díky tomuto výzkumu můžeme lépe pochopit naše vlastní kořeny a dědictví.

Chcete stavět s nejmodernějšími dostupnými technologiemi a zanechat po sobě něco co přetrvá tisíce let? Podívejte se třeba na článek Jak a kdy použít chemickou kotvu, nebo zabrouzdejte do tématiky zateplování a mrkněte na Lepení polystyrenu pěnou.

#wearedenbravencz

Galerie