Realizace epoxidových podlah v Pelhřimově

Při novostavbě bytového domu v Pelhřimově byly opět použity epoxidové výrobky firmy Den Braven. Tentokrát se prováděly suterénní prostory garáží a chodeb. Požadavek byl na epoxidovou podlahu s protiskluznými vlastnostmi, proto se zvolil epoxidový systém s křemičitým pískem zajišťující požadovaný efekt.

Podklad byl na několika místech poškozen výtluky a nerovnostmi, proto se za pomocí penetrace EPOXIN F1000 DRY zahuštěné Thixopem, provedla lokální oprava povrchu. Následně se celý povrch natřel penetrací EPOXIN F1000 DRY do které byl vsypán přírodní písek frakce 0,4 až 0,8 mm pro vytvoření protiskluzného efektu výsledné podlahy.

Přírodní písek byl vsypáván do živé penetrace. Po 24 hodinách se celá plocha přebrousila, vysála a připravila na finální zakončení podlahy.

Finální vrstva byla provedena nátěrem z EPOXINU F5000 v odstínu RAL7001. V poslední fázi se vyznačily parkovací stání a vodorovné značení.

Touto skladbou získal Bytový dům v Pelhřimově odolnou a funkční podlahu pro své suterénní patro a garáže.

Klíčové informace

Produkt: Penetrace EPOXIN F1000 DRY, nátěr EPOXIN F5000 RAL 7001, přírodní písek 0,4 – 0,8 mm
Objekt / Lokalita: suterén a podzemní garáže bytového domu Pelhřimov
Rozsah realizace: cca 1 200 m2
Datum realizace: 10/2021

Epoxidový program EPOXIN vyvíjíme a vyrábíme v přerovském výrobním závodě Den Braven Production. V roce 2020 proběhla masivní investice do nových prostor a výrobních technologií portfolia epoxidových penetrací a stěrek.