samonivelační hmoty banner

Víte, kdy a jak zvolit tu správnou samonivelační hmotu?

S nutností vyrovnávání podlah se setkáváme při rekonstrukcích, ale také při finalizacích novostaveb. Hrubé potěry, sloužící jako nosná vrstva, jen zřídka splňují náročné požadavky na ukládání podlahových krytin. Pouze rovný, hladký a dostatečně soudržný podklad nám garantuje funkční výsledek a dlouhou životnost celé skladby. Právě pro tento účel byly vyvinuty speciální vyrovnávací stěrky – samonivelační hmoty.

Kterou samonivelační hmotu zvolit?

Při výběru správného produktu bychom měli zohlednit několik kritérií. V první řadě posuzujeme typ podkladu, na který budeme aplikovat samonivelační hmotu. U anhydritových potěrů na bázi síranu vápenatého volíme zásadně pouze sádrové samonivelační hmoty – ALFA S500, ALFA S700 nebo ALFA S800. U cementových potěrů můžeme použít cementovou, ale i sádrovou samonivelační hmotu. Sádrové samonivelační hmoty jsou díky jejich nižším rozpěrným tlakům při vyzrávání v určitých případech vhodnějším řešením pro problematické podklady s nižší povrchovou pevností.

K nestandardním podkladům jako např. dřevo nebo původní dlažba přistupujeme vždy individuálně. Pokud máme pochybnosti, poradíme se s výrobcem stěrky nebo zkušenějším realizátorem. Obecně však platí, že problematičtější podklady vyžadují sofistikovanější řešení a tehdy se vyplatí vsadit na produkty vyšší jakosti.

Dalším kritériem pro výběr samonivelační hmoty jsou požadavky finálního převrstvení. Zatímco plovoucí laminátová podlaha je k chybám tolerantní a vystačí si i s jednodušším materiálem jako např. PREMIUM S200. Lepená vinylová podlaha s vysokou elasticitou má nároky vyšší, které splňuje MULTI FLOOR S600. Vinylová podlahovina zákeřně zkopíruje každou jednu nedokonalost a také hrozí její odtržení, pokud bude lepena na nedostatečně soudržný povrch. Odlišné nároky mají koupelna se záchodem, které potřebujete brzo používat, zde můžeme aplikovat RAPID S400, v porovnání s vytápěnou podlahou, na kterou lze použít THERMO S300. Pokud jsme se rozhodli pro litou epoxidovou podlahu, volíme cementové nivelační hmoty s vysokou pevností v tlaku, což splňuje GARÁŽ S660.

V neposlední řadě rozhoduje také intenzita zatížení podlahy, a tedy její celkové využití. Mechanické zatížení v průmyslové výrobě nebo i v běžné garáži je nesrovnatelně vyšší než například v dětském pokoji.

Náš sortiment zohledňuje všechny tyto aspekty. Vyrábíme produkty pro základní požadavky domácího provozu, ale také vysoce zatížitelné hmoty vhodné do výrobní haly, dílny či garáže.

Samonivelační hmota a postup její aplikace

Rozhodně se nevyplatí podcenit přípravu podkladu. Chceme-li mít jistotu, provedeme celoplošné přebroušení a zkontrolujme zbytkovou vlhkost.

Nesmírně důležitým krokem je aplikace penetračního nátěru. Slabě nebo vůbec nenapenetrovaný podklad absorbuje velké množství vody obsažené v samonivelační hmotě a to spolu s jemnými plnivy a funkční chemií – má za následek nedostatečný rozliv, tvorbu bublin, prasklin a jiných povrchových defektů. V konečném důsledku dojde k celkovému oslabení mechanických vlastností výsledné skladby. Pod samonivelační hmoty doporučujeme použít penetraci Primer ALFA, ve specifických případech Adhezní můstek. Větší výtluky a nerovnosti vyspravíme vhodnou opravnou hmotou, s menšími nedostatky si poradí i samotná stěrka.

Po obvodech místností umístíme dilatační pásy, v případě větších ploch přiznáme dilatační pole řezem (po dosažení prvotní pochůznosti).

Hmotu jsme rovnoměrně aplikovali a důkladně odvzdušnili trnovým válečkem – tzv. ježkem. Nyní je třeba zajistit plynulý proces vyzrávání. V žádném případě se jej nesnažíme urychlit nadměrným topením či větráním. Dbejme na dodržování aplikačních teplot během celého procesu a zamezme přímému působení slunečního záření.

Všechny potřebné informace naleznete v technických listech, které jsou dostupné na našem webu. Pokud se vám to již nyní zdá být složité, obraťte se na odbornou firmu – jejich zkušenosti jsou k nezaplacení. Pokud si troufáte na svépomocnou aplikaci a máte dotazy, neváhejte kontaktovat naše technické oddělení na technik@denbraven.cz.

Reklamní video

Galerie