majitelé společnosti rozhovor den braven

Rozhovor s majiteli společnosti Den Braven

Nebáli se chytnout příležitost za pačesy a vybudovali společnost, která se stala lídrem na trhu, a to nejen z pohledu velikosti firmy, ale i šíří nabízeného sortimentu. Iva a Marcel Rysovi stojí za společností Den Braven, středoevropskou jedničkou v oboru tmelů, silikonů, lepidel a další stavební chemie.

Vaše společnost Den Braven patří k výjimkám, které zvládly finanční krizi bez propadu tržeb. Přitom celé stavebnictví bylo krizí velmi silně zasaženo.

Marcel: Za celou dobu našeho podnikání jsme díky vhodně zvolené strategii nikdy nezažili pokles prodejů. Nedošlo k tomu ani během finanční krize, což je našimi partnery hodnoceno jako výrazný úspěch a deklarace spolehlivosti a stability, protože většina firem z oblasti stavebnictví zaznamenala velký pokles.

Iva: Dokonce můžeme říct, že nám krize částečně pomohla. Nejen že ozdravila podnikatelské prostředí, protože se trh vyčistil od mnoha nepoctivých firem, ale nám dala příležitost se nadechnout. Dobře víme, že v období recese se má investovat a připravovat se na lepší časy. Více jsme se tedy věnovali marketingu našich produktů, oblasti legislativy i zlepšování našeho zákaznického servisu. Rozhodně jsme v ničem nepolevili, protože krédem naší společnosti bylo, je a bude „vše pro zákazníka“.

Jak jste dokázali udržet své prodeje i během krizových let?

Marcel: To, že jsme udrželi stejný nebo dokonce mírně rostoucí trend prodejů během krize, bylo dáno rozšiřováním portfolia našich výrobků. Neustále jsme zaváděli novinky. Mezi lety 2008 až 2012 jsme představili hned padesát nových výrobků. Navíc se nesoustředíme jen na výrobky společnosti Den Braven, ale distribuujeme i produkty dalších výrobců. Když jsme začínali, produkty Den Braven tvořily naprostou většinu našeho sortimentu, ale postupem let se naše nabídka pro zákazníky rozrostla o další výrobky, jako například fasádové systémy, hydroizolační systémy a kotvící systémy vždy pod označením Den Braven Expert. Některé z těchto novinek jsme začali sami vyrábět v závodě v Přerově. Dnes můžu říct, že škála našich výrobků je sama o sobě fenoménem, který nemá srovnání s jakoukoliv jinou konkurenční firmou v Česku. Když objevíme zajímavý produkt, jsme schopni jej uvést na trh do tří měsíců, a to včetně marketingové podpory.

Čím je dána šíře vašeho sortimentu?

Marcel: Jsme specifičtí v tom, že se snažíme vždy nabídnout co nejvíce, a to jak v rámci prodejní strategie, tak servisu. Jsme silní díky tomu, že víme, jak hledat možnosti rozšíření sortimentu, ale i zlepšení služeb i servisu našim zákazníkům. Naše vedoucí postavení na trhu si tento přístup vyžaduje.

Dnes jste největším hráčem na trhu, avšak počátky vaší společnosti byly opravdu skromné.

Iva: Zažili jsme neopakovatelnou dobu obrovských šancí. Po pádu komunismu ti nejdravější zakládali firmy, protože cítili, že přišla šance, která se nebude opakovat. I my jsme včas chytili příležitost za pačesy a uspěli. Jen obtížně si umím představit, že bychom firmu zakládali a budovali dnes, kdy je mnohem těžší najít si svůj prostor na trhu.

Marcel: Zakládali jsme firmu ještě během studia vysoké školy. Nevěděli jsme, do čeho jdeme, ale chtěli jsme podnikat. Když jsem měl možnost vyjet do zahraničí, poznal jsem několik zajímavých podnikatelů. Oslovil mě jeden, který podnikal se stavebními materiály, zda bych nechtěl prodávat hi-tech tmely na českém trhu, a my se tehdy s manželkou rozhodli, že to zkusíme. K našemu údivu byl o tyto tmely velký zájem, a tak jsme poprosili mého otce, zda by vystěhoval auto z garáže, a pak jsme mohli objednat první dodávku. Přišla nám první paleta tmelů, kterou jsme složili v garáži. Na svém prvním prehistorickém počítači, který jsme koupili za pět tisíc ve výprodeji, jsme vytvořili první nabídkový list, ten vytiskli na jehličkové tiskárně, a začali jsme poštou nebo faxem oslovovat prodejce stavebních materiálů. Zájem byl opravdu velký a my brzy své podnikání rozšířili. Půjčili jsme si 100 tisíc od rodiny, koupili ojetý automobil a osobně začali objíždět firmy, které projevily zájem o naši nabídku.

Jak v devadesátých letech reagovali zákazníci na nové tmely ze zahraničí?

Marcel: Náš rozjezd byl velmi rychlý, protože zákazníci vnímali nové materiály jako zajímavou novinku a současně atraktivní alternativu k tradičním stavebním postupům. Nabízeli jsme inovativní řešení na mladém a nenasyceném trhu. Právě hlad po novinkách a vyšší kvalitě nás rychle vezl nahoru.

Bylo obtížné přesvědčit zákazníky o kvalitě vašich produktů?

Marcel: Nikoliv. Tento druh výrobků již na západních trzích existoval dvacet let, navíc jsme byli argumentačně podpořeni mateřskou společností. Z Holandska jsme měli technologické postupy, a tak jsme byli dobře vybaveni, abychom zákazníky přesvědčili, že prací s našimi výrobky ušetří čas, zefektivní stavební činnost a celkový výsledek bude mnohem lepší. Tyto materiály ve své době znamenaly velký kvalitativní skok oproti tradičním technologickým postupům, a tak pozitivní reakce trhu byla okamžitá. Během krátké doby jsme se z jedné palety v garáži dostali ke kamionovým objemům. Museli jsme si pronajmout sklad a zažívali doslova raketový nástup. Za jeden rok jsme získali desítky nových partnerů.

Rychlý růst ale přinesl závažné otázky…

Marcel: Jako mladá firma jsme tehdy neměli šanci získat úvěr, i když jsme viděli možnosti k dalšímu růstu. Po třech letech jsme cítili, že bez větších investic nebudeme moci růst tempem, jakým bychom chtěli. Bylo třeba investovat do distribuce, skladových prostor a marketingu. Tehdy jsme měli dvě možnosti. Buď zůstaneme ve stávajícím stavu, nebo se spojíme s mateřskou společností, vytvoříme silné partnerství a získáme tím dominantní postavení na trhu. Stáli jsme tak před závažným rozhodnutím, zda se vzdáme toho, co jsme vybudovali, abychom mohli dál růst, nebo raději zůstaneme malí. Tehdy jsme se s manželkou dostali do mírného rozporu, ale po několikaměsíční diskusi jsme se nakonec rozhodli zariskovat a spojit se s velkou firmou, aniž bychom tušili, co se bude dít dál.

Rostoucí podnik ale znamenal i změnu v řízení, protože jste přestali být malou rodinnou firmou.

Iva: Firemní hierarchie je velmi jednoduchá, bez zbytečných mezičlánků řízení. Jsme tedy schopni se velmi pružně rozhodovat. Samozřejmě že je to hodně o odpovědnosti, ale i sdílení pravomocí. Kdybychom měli o všem ve firmě rozhodovat jen my dva s manželem, nebude to fungovat. Dobrý šéf by měl vědět, že není nenahraditelný a že existují činnosti, které jeho lidé zvládnout lépe než on, a on by jim proto k tomu měl dát prostor. Je to jako ve sportu. Kdyby se měl trenér Rogera Federera postavit svému svěřenci, neuhrál by proti němu ani jeden set. Společně ale dokážou být nejlepší.

Jak vytváříte tým lidí, kteří pro vás budou pracovat?

Iva: Do jisté míry jsme stále rodinná firma, ve které pracují lidé z okolí, kteří se navzájem znají. I když to neplatí absolutně, asi třetina zaměstnanců je z našeho okolí a dvě třetiny lidí máme v dalších místech po republice. Víme, že úspěch firmy hodně souvisí s výběrem a kvalitou zaměstnanců a trpělivé práci s nimi. V minulosti jsme bojovali s velkou fluktuací, ale nyní si velmi ceníme, že máme spolehlivý tým lidí. Mnoho z těchto lidí u nás pracuje od počátku a podílí se na růstu firmy. Na manažerských pozicích máme i ty, které jsme doslova vytáhli ze skladu, a tak můžu říct, že při hledání talentovaných lidí na vyšší pozice se nebojíme sahat do vlastních řad. Rozhodující pro nás není dosažené vzdělání, ale loajalita a osobní kvality každého člověka. Proto své zaměstnance „nedusíme“ na tom, co jim nejde, ale naopak jim dáváme prostor k tomu, aby mohli rozvíjet své silné stránky. Především díky tomu máme stabilizovaný a dobře fungující tým.

V roce 2008 jste firmu odkoupili od holandské společnosti zpět. Co vás k tomu vedlo?

Marcel: Šlo o krok, na který jsme se pečlivě připravovali mnoho let. Zhruba od roku 2000 jsme cítili, že by mohla přijít životní šance firmu odkoupit zpět, ale museli jsme čekat dlouhých osm let, než se tak skutečně stalo. Na začátku finanční krize rodina Den Braven potřebovala získat finanční prostředky a řešila, jak dál se svými firmami. My jsme byli jediní mezi třiceti pobočkami, kdo byl připraven „svou“ firmu ihned a celou odkoupit.

Iva: Bylo to velmi těžké rozhodování, protože před námi stálo riziko velkého úvěru, a tedy i obavy, zda jej budeme schopni splácet. Peníze sice dělají peníze, ale také s sebou nesou riziko, že o ně můžete snadno přijít. Proto nebylo vůbec snadné se rozhodnout.

Zpětně se ale rozhodnutí odkoupit firmu vyplatilo.

Marcel: Dnes můžeme říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí našeho života. Během sedmi let jsme zdvojnásobili obrat, ze stovky zaměstnanců je dvě stě padesát a postavili jsme nový závod na cementová lepidla a hydroizolace. Bylo to velmi náročné, ale výsledek je skvělý.

Jak se vidí navzájem?

Oba milují běh, ona dává přednost krátkých tratím, on je vytrvalec. K řízení firmy ale mají spíše opačný přístup. „Já jsem ten, kdo je opatrný, drží se své jistoty a dlouho se rozmýšlí, zda riskovat. Oproti tomu pro mého manžela není nic problém a má stále svůj optimistický náboj. Vždy má spoustu nápadů a vizí,“ popisuje Iva Rysová. „Na své manželce nejvíc obdivuji její trpělivost s mými stále novými nápady,“ usmívá se Marcel Rys. Jeho žena je podle něj ten, kdo k novým investicím přistupuje velmi konzervativně, což ale vyvažuje jeho přístup. „Manželka dokáže empaticky řešit problémy, které nejsou zrovna snadno zvládnutelné. Má na starosti oblasti personalistiky, financí a IT, tedy velmi náročné disciplíny s množstvím každodenních potíží. Přesto svou práci zvládá s nadhledem,“ dodává.

Rozdělení pravomocí ve firmě?

Společnost Den Braven vlastní manželé Rysovi napůl. Společně sdílí jak pracovní, tak soukromý život. Od počátků společnosti se Marcel Rys více věnoval obchodu a Iva Rysová účetnictví a vytváření zázemí pro hladký chod firmy. Toto rozdělení se do značné míry zachovalo dodnes. Marcel Rys má na starosti obchod a částečně marketing, zatímco Iva Rysová se stará o finance, personalistiku a řízení IT. „V našich začátcích jsem já řešila papírování, zatímco manžel byl v terénu. To nám zůstalo, i když já už osobně nechodím s dokumenty na finanční úřad a on už neobjíždí naše klienty,“ přibližuje Iva Rysová.

S vlaštovkou ve znaku.

Symbolem holandské i české společnosti Den Braven je vlaštovka. Tento pták je zřejmě prvním vynálezcem hmoty, která funguje jako tmel. Svá hnízda si staví z hrudek hlíny, které spojuje pomocí slin. Díky tomu jsou vlaštovčí hnízda mimořádně pevná a trvanlivá. Právě odolnost je jednou ze základních vlastností stavebních tmelů Den Braven. Na počátku 90. let tyto tmely znamenaly doslova revoluci ve stavebnictví. Vývoj jde ale nezadržitelně dopředu, a tak se dříve hi-tech materiály staly dnes běžně dostupnými a používanými. „Každý český kutil a fachman ví, jak naše tmely fungují a jak snadno se s nimi pracuje. My se ale snažíme neustále přicházet s inovacemi a rozšiřovat naši nabídku tak, aby si naši zákazníci mohli vybrat správný výrobek pro správnou aplikaci. Z původních několika málo produktů je dnes celá škála specialit, kterým se dostává marketingové podpory,“ dodává Marcel Rys.

#wearedenbravencz