Flexibilní hydroizolace STŘECHA S-T4

Ukončete trápení se zatékáním. Představujeme Flexibilní hydroizolaci Střecha S-T4, která vše vyřeší. Ideální pro rekonstrukce a údržby plochých i šikmých střešních konstrukcí. Je připravena k okamžitému použití a jedná se o finální vrstvu. Kromě výborné flexibility se vyznačuje i vysokou UV odolností. Navíc si můžete vybrat z více barev jako je červená, šedá nebo černá.

Jednosložkový hydroizolační nátěr na bázi disperze kopolymerů a oxidu železitého. Ideální pro rekonstrukce střešních krytin z asfaltových pásů s minimálním sklonem střechy od 3%. Ochranný nátěr pozinkovaných plechů a eternitových střešních krytin. Po vytvrzení vytváří vodonepropustnou hydroizolační membránu. Pozn.: nerovnosti podkladu nesmějí přesáhnout ± 5 mm.

Charakteristika

  • po vytvrzení trvale pružný
  • vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům
  • odolný proti UV záření
  • odolný proti povětrnostním vlivům
  • zalévá drobné mikrotrhliny v podkladu

Balení a barva

  • 5 kg, 12 kg a 30 kg
  • červená, šedá, černá

Pracovní postup

Výrobek je potřeba před samotnou aplikací krátce promíchat v dodávaném obale pomalými otáčkami. Promíchání provádějte ručně nebo míchadlem s pomalými otáčkami. Ředění vodou je umožněno jen pro přípravu penetrace. Ostatní vrstvy se nesmí ředit vodou.

Konzervování lepenkových střešních krytin

Na připravený podklad nanášejte hmotu S-T4 minimálně ve 2 vrstvách křížovou metodou, každou další vrstvu nanášejte po zaschnutí vrstvy předchozí. V místech styku s komínem, atikou nebo na podobných místech, nátěr vyztužte technickou tkaninou, kterou vložte do mokré hmoty a vytáhněte do příslušné výšky. Tkaninu řádně přetřete hmotou S-T4.

Provedení bezespárých střešních krytin

Na připravený podklad nanášejte hmotu S-T4 minimálně ve 4 vrstvách. Aplikace další vrstva musí být aplikována na vyzrálou předešlou vrstvu. Jednotlivé vrstvy se provádí vždy ve směru kolmém na aplikaci předchozí vrstvy, aby se dosáhlo dokonalého překrytí.

První vrstvu S-T4 naneste rovnoměrně na celý povrch střechy vtíráním do podkladu. Po zaschnutí první vrstvy aplikujte křížovou metodou druhou vrstvu S-T4 a vkládejte do ní technickou tkaninu nebo geotextilií nízké gramáže. Nejprve však nanese hmota S-T4 v pásech o šířce tkaniny. Na čerstvou hmotu položte tkaninu a zatřete ji do vrstvy nátěrové hmoty tak, aby hmotu nasákla. Horní vrstvu tkaniny ihned zatřete. Je třeba dbát na provedení překladu na spoji (tkanina na tkaninu) o šířce min. 10 cm. Nechte zaschnout. Třetí vrstva se provádí stejným způsobem a stejným směrem jako vrstva první. Čtvrtou vrstvu naneste po zaschnutí předchozího nátěru opět ve směru kolmém na vrstvu třetí.

V případě požadavku na zvýšení odolnosti při pochůznosti je potřeba poslední nátěr opatřit minerální posypem. Minerální posyp se aplikuje do živé poslední vrstvy. Vhodné pro posyp jsou břidlicové šupinky.

Novinkový leták