Nový design obalu pro vysoce kvalitní Systémovou hloubkovou penetraci NANO

Nový design obalu láhve pro 1 litr

Představujeme nový design Systémové hloubkové penetrace NANO, který jsme vytvořili s ohledem na současné trendy. Naším cílem bylo nejen zlepšit estetický dojem, ale také zvýšit funkčnost a uživatelskou přívětivost. Výsledkem je svěží, moderní a atraktivní design, který je vizuálně přitažlivý a praktický.

Zároveň je kladen důraz na to, že se jedná o systémový komponent, tedy spadá do skladby ETICS. Proto je změněn i název na Systémová hloubková penetrace NANO.

Vysoce kvalitní systémová hloubková penetrace s nano částicemi pro sjednocení savosti podkladu a snížení nasákavosti před lepením obkladů a dlažeb, před vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, k lokálním opravám podkladních betonů, betonových podlah, cihelného zdiva a omítek nebo před nátěry zdiva či fasád.

Stanovení nano velikosti volných částic v disperzi penetračního nátěru bylo provedeno v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci.

Charakteristika

Použití

  • na nekonstrukční a konstrukční beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky a jiné minerální podklady
  • penetrace betonových podlah před aplikací samonivelačních a vyrovnávacích stěrek
  • ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu
  • sjednocení nasákavosti podkladu před lepením obkladů a dlažeb
  • jako adhezní můstek pro další materiály: vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Přejít na produktovou stránku