Elastické lepidlo na podlahy HYBRI FLOOR L8400

Jednosložkové vysokomodulové lepidlo, na bázi MS polymeru, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytvářející trvale pevný spoj odolný vlhku a vodě. Pro použití na lepení dřevěných parket na savé i nesavé podklady. Pro lepení vinylu, PVC, lina, dřevo.

Charakteristika

 • vysoká přilnavost na dřevo, kov, dlažbu a beton
 • na velké formáty
 • zabezpečuje rovnou pokládku parket na nerovném podkladu
 • vhodný pro lepení vinylových podlah
 • zvuková a anti-vibrační izolace, snižuje kročejový hluk
 • rychlé vytvrzování, bez zápachu
 • extrémní přídržnost k podkladu

Použití

 • lepení dřevěných parket na savé i nesavé podklady
 • lepení dřevěných interziovaných parket na nové i staré podklady
 • lepení dřevěných podlah a prahů
 • vinyl, PVC, Lino, beton dřevo
 • interiér, exteriér

Podklad

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Při takovémto stavu podkladu není třeba penetrace. Pokud je podklad extrémně savý, lze použít Hloubkovou penetraci či Primer Alfa. Před aplikací lepidla se přesvědčte, zda je penetrační nátěr suchý. Doporučené stáří cementových podkladů je 28 dní.

Pokyny

Vlhkost lepeného dřeva by měla být cca 11% (max. 15%). Z kbelíku vyndejte množství lepidla a rozetřete zubovou stranou hladítka. Velikost zubů by neměla být větší než 6×6 mm, lépe však 4×4 mm. Pokládku dřevěné podlahy je nutno zahájit v průběhu otevřeného času aplikovaného lepidla, tj. do 40 minut. Je nutné, aby parkety, vlysy a jiné skládané dílce, měli ve spodní části rozšířenou drážku, aby při srážení jednotlivých dílců měl přebytek lepidla kam redukovat. Pro lepení PVC krytin a vinylových dílců doporučujeme zubovou stěrku A1. Je potřeba zamezit jakémukoliv pohybu nevytvrzených částí podlah před vytvrzením. Podlaha je pochůzná po 24 hodinách (v závislosti na savosti nášlapné vrstvy podlah, tloušťce naneseného lepidla, přístupu vzduchu během vytvrzování a rozměru podlahových dílců), plně zatížitelná po 48 hodinách. Lepení obvodových podlahových lišt lze lepit pomocí lepidla MAMUT GLUE. Lištu stačí jen usadit a přitlačit.

Novinkový leták