Spolupráce s nadějnými talenty v Den Braven

Dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Pardubice nese své ovoce. Kromě účastí na bakalářských, diplomových a disertačních pracích z oboru se nyní mohlo 12 vybraných studentů zúčastnit exkurze připravené přímo pro ně. Budoucí odborníci na polymerní materiály mohli v praxi vidět, jakým způsobem probíhá vývoj a výzkum přímo v novém vývojovém středisku Den Braven, které jsme již zmiňovali v předchozím článku, a blíže se seznámit i se samotnou firmou.

Proč je pro nás spolupráce s vysokými školami prioritou?

Studenti si díky přímému vhledu do praxe uvědomí, jakým způsobem probíhá práce přímo na reálných pracovištích v prostředí výrobního závodu v Přerově. Teoretické znalosti získané na univerzitě se tak mohou proměnit v reálné dovednosti, které jsou použitelné v pracovním prostředí. To zvyšuje konkurenceschopnost absolventů na trhu práce a umožňuje jim rychleji se adaptovat na požadavky zaměstnavatelů.

Vysokým školám přináší cenný vhled do aktuálních trendů a potřeb průmyslu. Akademické instituce mohou případně upravit a aktualizovat své studijní programy, aby lépe odpovídaly požadavkům trhu práce. To nejenže zvyšuje relevanci vzdělání, ale oboustranná výměna informací také přispívá k inovacím a vynálezům, které mohou mít reálný dopad na průmyslová odvětví.

Navíc, naše společnost tak může do jisté míry identifikovat talentované studenty ještě před jejich absolvováním. To nám nabízí skvělou příležitost k budování profesionálních sítí odborníků. Pro studenty může být naopak atraktivní získávání pracovních nabídek ještě během studia. Takovýto symbiotický vztah vytváří silnější propojení mezi vzdělávacím sektorem a průmyslem, což je prospěšné pro obě strany. Přechod do zaměstnání je více pozvolný a do jisté míry tím odbouráváme náraz na realitu, která se často neshoduje s očekáváním potenciálních zaměstnanců, po ukončení studia.

Nová krev, nové nápady, nové trendy

Aplikace nápadů v praxi v rámci závěrečných prací, zejména ve výzkumu a výrobě stavebních hmot, je fascinující. Navíc přináší výhody pro nás všechny. Umožňuje studentům přispět k reálným inovacím i technologickému pokroku v oblasti stavebnictví. Studenti přinášejí čerstvé myšlenky a perspektivy, které mohou vést k významným zlepšením!

V tomto oboru je neustálá potřeba nových materiálů, které jsou kvalitnější, ekologicky šetrnější, odolnější a ekonomicky výhodnější. To zahrnuje, jak technické aspekty, jako je optimalizace složení a výroby stavebních hmot, tak i logistické a ekonomické faktory. Přestože většinou nejde o dramatické a významné skoky, každý krok vpřed se počítá.

Prostor pro individualitu v Den Braven

Podobné aktivity a propojení s potenciálními zaměstnanci už během studia umožňuje oběma stranám se vzájemně tzv. oťukat. V Den Braven považujeme za důležité najít právě takové potenciální zaměstnance, kteří jsou nejen technicky zdatní, ale také se hodí do firemní kultury a mají potřebné měkké dovednosti. Naším heslem jsou dlouhodobé vztahy a loajalita v nekorporátním prostředí. Můžeme nabídnout skvělé technické vybavení, možnost rychle testovat a uplatnit své nápady v praxi, ale i jistý mezioborový růst. Díky unikátní struktuře malé-velké společnosti můžeme udržovat u svých zaměstnanců individuální vztahy a ušít jim do jisté míry jejich pozici na míru.

Pro rozvoj regionu

Univerzita v Pardubicích rozhodně není jedinou vzdělávací institucí, se kterou udržujeme partnerské vztahy. Velmi důležitá je pro nás i spolupráce se Střední průmyslovou školou Hranice a také Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Už v průběhu studia se tak studenti mohou zapojit do budování silné regionální značky a získat perspektivní vyhlídky v rodném kraji.

Den Braven působí v Přerově již více než 10 let a za tu dobu se stal klíčovým hráčem nejen v oblasti stavebních hmot, ale také spolehlivým zaměstnavatelem s tradicí. Právě díky skvělému týmu zaměstnanců mohlo za těch pár let dojít k tolika významným změnám a raketovému růstu místní pobočky společnosti. Pokud máte i vy zájem podílet se na našem Přerovském úspěchu nebo jednoduše chcete pracovat v rodném kraji, nezapomeňte se podívat na volná místa.

#wearedenbravencz