Injektážní krém AQUA BARIÉRA proti vzlínající vlhkosti stěn

Injektážní krém AQUA BARIÉRA je horizontální bariéra ve formě krému proti vzlínající vlhkosti stěn a hydrofobní impregnace betonu, železobetonu a zdiva. Díky krémové konzistenci je aplikace bariéry snadná a připravená k okamžitému použití.

Charakteristika

  • injektážní krém
  • náhrada za podřezání zdí
  • výborná horizontální bariéra
  • zabraňuje průniku vzlínající vodě

Použití

  • cihelné zdivo, plynosilikátové prvky, beton, pórobeton nebo železobeton

Postup

Krém se injektuje do spár zdiva nebo malty do vyvrtaných otvorů d=12 mm. Tyto otvory by měly být od sebe vzdáleny maximálně 12 cm a končit asi 2 – 5 cm před vnější stranou stěny. Maximální šíře stěny je 450 cm. Vyvrtané otvory se obvykle vyvrtávají nad úrovní země nebo na úrovni podlahy. Vyvrtaný otvor se vyplní krémem. V závislosti na pórovitosti krém proniká na povrch po 30 minutách až několika hodinách. Poté vytváří neproniknutelnou bariéru proti vzlínající se vlhkosti a vodě.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Přejít na produktovou stránku