Epoxidový systém podlah pro výrobní a vývojové centrum firmy ABB v Mošnově

Tentokrát zavítáme do výrobního a vývojového střediska firmy ABB, která se zabývá výrobou a vývojem elektrických zařízení pro naše domácnosti. Společnost ABB požadovala připravit 1760 m2 podlahových ploch výrobní a vývojové haly s požadavkem na odolnost a protiskluznost. Pro úpravu podlahových ploch byl navržen z našeho portfolia epoxidový systém podlah s křemičitým pískem pro zajištění protiskluzu.

Nové betonové podlahy byly lehce přebroušeny a napenetrovány penetrací EPOXIN F1000 DRY smíchanou s křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,8 mm. Aplikace se prováděla rovným hladítkem a byl vytvořen tzv. „záškrab“. Penetrace zajistila zacelení drobných vad v původním povrchu a připravila podklad pro finální nátěr.

K finálnímu nátěru byl zvolen EPOXIN F5000 RAL 7001, který se smíchal s křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,8 mm pro vytvoření drsnější struktury a vylepšení protiskluzových vlastností podlahy. EPOXIN F5000 s pískem byl po podkladu roztahován rovným ocelovým hladítkem a vzápětí byla struktura dolazena převálečkováním ve dvou směrech pro vytvoření rovnoměrného povrchu celé podlahy.

Klíčové informace

Produkt: penetrace EPOXIN F1000 DRY, nátěr EPOXIN F5000 RAL 7001, křemičitý písek frakce 0,2 – 0,8 mm
Objekt / Lokalita: výrobní a vývojové centrum firmy ABB v Mošnově
Rozsah realizace: cca 1 760 m2
Datum realizace: 02/2021

Galerie