Podlaha výrobní haly Ostroj

Obnova podlahy ve výrobní hale firmy Ostroj v Opavě se prováděla za pomocí Epoxidových výrobku Firmy Den Braven. Původní povrch byl zbroušen a připraven pro aplikaci finálních vrstev.

Penetrace byla provedena výrobkem EPOXIN F1000 DRY zasypaným přírodním pískem frakce 0,4 – 0,8 mm. Po zaschnutí penetrace byl přebytečný písek odstraněn a povrch se finálně přelil stěrkou EPOXIN F5000 ve spotřebě cca 2 kg/m2. Finální stěrka se použila ve dvou odstínech RAL 7001 a RAL 6021. Kombinací těchto dvou barev se plocha podlahy rozdělila na část výrobní a komunikační.

Klíčové informace

Produkt: penetrace EPOXIN F1000 DRY, nátěr EPOXIN F5000 RAL 7001, nátěr EPOXIN F5000 RAL 6021
Objekt / Lokalita: výrobní hala firmy Ostroj Opava
Rozsah realizace: cca 500 m2
Datum realizace: 2021

Galerie