antistatický podlahový systém

Antistatický podlahový systém v chemickém průmyslu

Antistatický podlahový systém Den Braven se realizoval v areálu chemického závodu ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Realizace proběhla v původních prostorách s betonovými podlahami, které byly předtím přebroušeny a vyhlazeny. Dle požadavků zákazníka jsme aplikovali antistatickou stěrku, která chrání citlivá elektrická zařízení proti elektrostatickým výbojům generovaným například pohybem zaměstnanců po pracovní ploše. Použité stěrky splňují požadavky normy pro ochranu elektrostaticky citlivých součástek, ale není vhodný pro výbušné prostředí.

Realizace antistatického podlahového systému

Aby bylo dosaženo požadované vysoké vodivosti podlahy, je třeba dodržet technologický postup, který spočívá v několika na sebe navazujících krocích. Pro aplikaci antistatické podlahy je zásadní dobře připravený suchý podklad bez prasklin a dalších nedokonalostí, na který je aplikována penetrace. Doporučujeme použít kompatibilní výrobky z řady EPOXIN, například EPOXIN F1000 DRY nebo EPOXIN F1100 DRY FAST s rychlejším vytvrzením pro urychlení procesu pokládky antistatické podlahy.

Vodivá vrstva u antistatických podlah

Antistatická podlahová řešení Den Braven pracují s aplikací klasických měděných pásků, vodivé vrstvy EPOXIN F9000 CONDUCTIVE a vrchní vrstvy EPOXIN F9100 ANTI-STATIC. Pásky jsme aplikovali v rastru s maximální roztečí 3×3 metry s připojením na zemnící bod. Vzhledem k tomu, že v případě této realizace šlo o podlahovou plochu pouze 70 m², je jeden zemnící bod zcela dostačující. Více zemnících bodů je potřeba v případě, že plocha antistatické podlahy přesáhne 100 m².

Nezbytnou součástí antistatické lité podlahy je vodivý nátěr EPOXIN F9000 CONDUCTIVE. Produkt se aplikuje v poměrně tenké vrstvě s maximální vydatností 0,15 kg/m². Doporučujeme aplikovat přímo na připravený povrch pomocí štětce nebo válečku. Zároveň je třeba se vyvarovat stékání, vytváření kaluží a větších vrstev, které by negativně ovlivnily výslednou vodivost celého antistatického podlahového systému. Doba schnutí je 24 hodin, pak je možné přistoupit k dalšímu kroku.

Pochozí vrstva antistatických podlah

Na vodivé jádro podlahy byla následně aplikována pochozí vrstva v podobě stěrky EPOXIN F9100 ANTI-STATIC. Kromě vynikajících mechanických vlastností je antistatická stěrka Den Braven vysoce odolná vůči chemikáliím a díky unikátnímu složení dvousložkového epoxidu nemá klasický agresivní zápach. Výrobní prostory je tudíž možné používat prakticky ihned po úplném vytvrzení. Při nanášení stěrky jsme kladli důraz na její rovnoměrnost a dokonalé odvzdušnění pomocí odvzdušňovacího válečku s hroty cca 5-10 minut po aplikaci.

Stejně jako ostatní lité podlahy Den Braven dodáváme EPOXIN F9100 ANTI-STATIC v libovolném odstínu podle vzorníku RAL. V tomto případě byla požadavkem zákazníka klasická šedá podlaha (RAL 7035).

Vytvrdnutí antistatické stěrky

Antistatická podlaha by po realizaci neměla přijít do kontaktu s vlhkostí minimálně po dobu 24 hodin. Po této době je zároveň vrstva pochozí. Plné zatížení ale doporučujeme aplikovat až po dokonalém vytvrzení materiálu, které nastává po 7 dnech.

POZOR: Zemní svodový odpor je možné měřit nejdříve po uplynutí dvou týdnů po aplikaci při teplotě 20 °C. Více informací najdete v technickém listu produktu.

Na fotografiích z realizace ve Starém Městě u Uherského Hradiště je vidět antistatická podlaha po vytvrdnutí včetně zapuštěných radiátorů a dalšího technického vybavení, které se již v prostorách nacházelo.

Máte-li zájem o realizaci podlahy do výrobních prostor a hledáte jinou než antistatickou podlahu, mohla by vás zaujmout také aplikace samonivelačních hmot v Novém Jičíně, efektní polyuretanová podlaha, nebo náš článek o epoxidových podlahových řešeních, kde s vámi podrobně rozebereme přednosti litých podlah.

Klíčové informace k referenci

Penetrace: EPOXIN F1100 DRY FAST
Vodivá vrstva: Měděná páska + EPOXIN F9000 CONDUCTIVE
Pochozí vrstva: EPOXIN F9100 ANTI-STATIC

Lokalita: Staré Město u Uherského Hradiště
Rozsah realizace: 70 m²
Datum realizace: červen 2023

Přejít na produkty EPOXIN a PUREXIN